Autor článku: Jan Císař, Telekomunikace 2008-06.

Evropa očekává doporučení Evropské komise (EC) o přístupových sítích nové generace. Mělo by se jednat o dokument, který, podobně jako doporučení o relevantních trzích, předkládá „noty“ pro jednotlivé aktéry na trhu (operátory a relátory). Podle indicií, jakými jsou např. veřejná konzultace sdružení evropských regulátorů (ERG) nebo předchozí stanoviska EC k jiným regulačním otázkám, lze usoudit, že toto doporučení bude směřováno více pro-regulačně, než by domácí trh nutně potřeboval.

Více v časopise…