Autor článku: Martin Škop, Zdeněk Bílek, René Parák, Telekomunikace 2007-08.

Už o pár týždňov si pripomenieme prvé výročie Telefónica O2 Slovakia. Pred rokom, 6. decembra 2006, dostali prví zákazníci O2 – tzv. Jednotky – ponuku telefonovať navždy vo vlastnej sieti za 2 koruny. Telefónica O2 Slovakia sa tak stala prvým slovenským mobilným operátorom, ktorý priniesol jednotnú cenu hovoru vo vlastnej sieti s DPH, počas celého dňa, ktorýkoľvek deň v týždni. Táto ponuka stelesňovala mnohé z toho, čo ľudia očakávali od vstupu tretieho mobilného operátora na slovenský trh. V prvom rade to bola dobrá cena za telefonovanie, ktorá by vytvorila tlak na znižovanie cien hovorov. Telefónica O2 Slovakia urobila viac než to, keď od prvého momentu dala dôraz aj na transparentnosť cenovej ponuky a začala ako prvý operátor na Slovensku zverejňovať svoje ceny vrátane DPH. Ľudia od nového hráča na trhu právom očakávali aj inovatívnosť pri tvorbe služieb, aby tieto vychádzali z potrieb zákazníka, nie operátora. Ponuka pre prvých zákazníkov bola ponukou naozaj pre každého a znamenala prvý krok v snahe o čo najväčšiu dostupnosť služieb.

Více v časopise…