Autor článku: Josef Hron, Telekomunikace 2015-01.

V květnu 2014 uplynulo 25 let od oficiálního zahájení provozu na třetí telekomunikační kabelové trase mezi Československem a Rakouskem, koaxiálním kabelu Praha – Linec. Je to příležitost připomenout toto výročí několika poznámkami.

Více v časopise…