Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2009-02.

V článku jsou uvedeny zkušenosti, které získali operátoři při modernizaci přístupových sítí v několika evropských zemích. Současně jde o problematiku, která nastolila pro regulační orgány v těchto zemích nové problémové oblasti. Společný model regulace nelze nalézt a řešení bude zřejmě vycházet ze situace na národním trhu, z předvídatelného rozvoje služeb a požadavků na investice. To konečně ukazují i uvedené příklady úvah nad postupy národních regulačních orgánů.

Více v časopise…