Autor článku: Tomáš Prokopík / pevné sítě, Telekomunikace 2013-03.

Spotřeba elektrické energie je významnou nákladovou položkou operátorů telekomunikačních sítí. Rozšiřování kapacit sítí, přidávání nových servisních platforem a budování celých nových sítí neustále zvyšuje množství spotřebovávané elektrické energie. Na druhou stranu nové technologie mají zpravidla mnohem příznivější jednotkovou spotřebu elektrické energie. Technologická obnova jednotlivých síťových platforem, kdy nově nasazovaná technologie má výrazně nižší spotřebu elektrické energie než stávající zařízení, může být dosažená energetická úspora významným faktorem při posuzování ekonomické návratnosti investice do obnovy. To zejména platí v situaci, kdy je stávající technologie na konci své životnosti, nebo je potřeba ji modernizovat z důvodu rozšíření poskytovaných služeb.

Více v časopise…