Autor článku: Jiří Vodrážka, Zbyněk Kocur., Telekomunikace 2015-01.

Operátoři dnes v mobilních sítích (typicky GPRS, UMTS a jejich vylepšené verze, postupně též LTE) inzerují značně vysoké přenosové rychlosti. Nicméně realita je poněkud jiná, zejména proto, že mobilní sítě nabízejí značně proměnné pokrytí, přenosová rychlost a ztrátovost paketů je závislá na momentálním vytížení. Navýšení přenosové rychlosti je možné sdružováním více kanálů pomocí paketového inverzního multiplexoru, který lze implementovat do podoby mobilního zařízení. K optimalizaci přenosu lze využít regulační mechanismus, který hlídá aktuální hodnotu zpoždění při přenosu. Představená koncepce vznikla za finanční podpory TA ČR v rámci projektu číslo TA02011015 „Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace“ řešeného ve spolupráci se společností CERTICON.

Více v časopise…