Autor článku: Pavel Lafata, Břetislav Bakala, Telekomunikace 2010-05.

Optické spoje volným prostorem (Free Space Optics, FSO), které využívají jako přenosové médium elektromagnetické vlny v pásmu infračerveného záření (popř. v pásmu viditelného světla), se nabízejí jako zajímavá alternativa pro řešení přístupových sítí pro překlenutí poslední míle či pro realizaci místního vysokorychlostního datového spoje. Mezi jejich hlavní výhody patří zejména rychlost a nenáročnost vybudování a typicky vysoké přenosové rychlosti. Omezující faktory představuje především maximální překlenutelná vzdálenost a závislost parametrů spoje na povětrnostních jevech a vlivech okolního prostředí.

Více v časopise…