Mgr. Zbyněk Loebl, LLM, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-01.

V souvislosti s postupující výstavbou sítí nové generace dochází i k radikálnímu zvyšování objemu dat přenesených novými sítěmi. S pohybem a zpracováním údajů, zejména osobních, souvisí i vysoce aktuální problematika ochrany těchto údajů. Jak se vypořádat s touto problematikou v návaznosti na přijatou legislativu EU?

GDPR: již se připravujete?
GDPR neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů je přelomová nová legislativa, přinášející zásadní posílení ochrany osobních údajů a řadu nových povinností nebo změny stávajících povinností pro všechny správce a zpracovatele.
Průzkum mezi členy Svazu průmyslu a dopravy České republiky z počátku tohoto roku ukázal, že více než 50 % průmyslových firem, které se průzkumu zúčastnily, si nejsou vědomy základních povinností, které jim GDPR přináší.
GDPR bylo přijato 27. 4. 2016 a začne platit od 25. 5. 2018. Větší firmy a organizace v rámci veřejné správy potřebují zahájit přípravu na GDPR již nyní.

Více v časopise…