Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2007-01-03.

Volně zpracováno podle příspěvku Prof. Dr. Ir. Nico Bakena na kongresu FITCE 2006 v Aténách. Autor je současně činný ve významné pozici odboru strategie KPN Telecom a je profesorem Technické univerzity v Delftu. Tři hlavní trendy, tj. stále rostoucí potřeba širokého pásma, vzrůstající poptávka po vysoce kvalitních širokopásmových službách s přidanou hodnotou a tendence dosáhnout na všechny tyto služby bezdrátově, nás vedou k přehodnocení výhod sítí s přepojováním paketů a inspirují nás poohlédnout se po alternativních možnostech sítí. Za revoluční přístup lze považovat návrat k propojování okruhů v případě plně optického přepojování a směrování za účelem vysoce účinného směrování a rychlého přenosu.

V tomto příspěvku jsou zkoumány možnosti a požadavky s ohledem na toto řešení.

Více v časopise…