Autoři článku: Jiří Macek, Jan Sedláček, Telekomunikace 2014-01.

Směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (zvaná též „směrnice R&TTE“) platí již od roku 2000 a u nás byla plně implenetována k datu vstupu České republiky do Evropské unie (2004). Přezkum této směrnice ukázal, že jde o velmi významnou směrnici, neboť hodnota cílového trhu, na který se tato směrnice vztahuje, se odhaduje na více než 63 mld. EUR. Jedná se především o mobilní telefony, vysílače mobilních sítí a pevné telefonní linky. Směrnice harmonizuje na úrovni EU regulatorní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, na elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití rádiového spektra (pro zabránění škodlivým interferencím).

Více v časopise…