Autor článku: Ladislav Chrudina, Telekomunikace 2009-05

aneb Rozjímání nad Doporučením pro regulaci přístupu k přístupovým sítím nové generace

V tomto článku se zabývám výlučně problematikou regulace velkoobchodního (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě v pevném místě relevantní trh č. 4) a stranou nechávám, jinak neméně závažnou, problematiku trhu č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací), kterého se Doporučení také týká.

Více v časopise…