Autor článku: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Telekomunikace 2016-03.

Cílem Národního plánu rozvoje sítí nové generace (dále rovněž Národní plán) je definovat strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace a současně prostřednictvím cíleně směřované podpory realizovat vliv státu na rozvoj budování těchto sítí. Sítě nové generace svým významem a rozsahem v konečném důsledku pozitivně ovlivní hospodářský růst České republiky, přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů, kvantitativně a kvalitativně posílí českou ekonomiku především s ohledem na vyšší přidanou hodnotu produkce, přispějí k růstu vzdělanosti a v neposlední řadě rovněž zvýší efektivitu státní správy a místní samosprávy

Více v časopise…