Autor článku: Tomáš Vaněk, Telekomunikace 2007-06.

Technologie přenosu hovorového signálu v sítích IP se úspěšně zabydluje mezi širokou veřejností bez ohledu na možná bezpečnostní rizika. Tento článek popisuje některé typy útoků na internetovou telefonii a popisuje stávající mechanismy, které umožňují těmto hrozbám čelit a realizovat bezpečný přenos VoIP se zaměřením na protokol SIP.

Více v časopise…