Autor článku: Eduard Eck, Telekomunikace 2010-05.

Na často se opakující otázku, zda ta či ona technologie již patří do toužebně očekávané čtvrté (4G) nebo do klopotně budované třetí generace (3G) mobilních sítí nelze dát autoritativní odpověď. Dělení technologií do generací je výkladová a pohříchu často i marketingová pomůcka. Termíny 3G a 4G tak běžně používá odborná i laická veřejnost, aniž by existovala nějaká autorita s právem konečného a definitivního výkladu. Krátký výlet do historie a pohled do budoucnosti mobilních technologií nám ale pomůže lépe posoudit, kdy jsou termíny 3G/4G používány uvážlivě a kdy jen propagandisticky.

Více v časopise…