Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2013-04.

Část 2: Od začátku Československé republiky do období po únoru 1948

Více v časopise…