Autor článku: Olga Müllerová, Telekomunikace 2012-06.

V tradičním podzimním termínu, ve dnech 31. října až 2. listopadu, proběhla v Pardubicích konference Radiokomunikace 2012. Záštity nad konferencí se ujal, stejně jako v minulých dvou letech, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), PhDr. Pavel Dvořák, CSc., hlavním partnerem konference byla fi rma TELEKO, mediálními partnery byli web o televizi a digitálním vysílání DigiZone.cz a časopisy Sdělovací technika, Slaboproudý obzor a ELEKTRO, kteří se konference rovněž aktivně účastnili výstavkami svých produktů a informačních materiálů. Organizační stránku zajišťovala agentura UNIT Pardubice.

Více v časopise…