Rozhovor Svatoslava Nováka s jednatelem TTC MARCONI Josefem Šelepou

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03. Na úvod našeho rozhovoru bych velmi rád podotkl, že s panem Josefem Šelepou máme dlouhodobý vřelý vztah, kdysi postavený na obchodních principech a později na přátelských setkáních v rámci APVTS...