CESNET bilancuje

Autor článku: Jiří Kříž, Telekomunikace 2016-02. Když se před dvaceti léty na ČVUT rozhodovalo o zřízení pracoviště, které by bylo schopno poskytovat technickou a technologickou podporu nejen českým vysokým školám a ústavům Akademie věd ČR při budování centrální...