Autor článku: Martin Staněk, CEO Sykora Data Center – partner CROSS Network Intelligence, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Každá telekomunikační firma se potýká s problematikou dokumentace sítě, která je nezbytná pro provoz a řízení sítě, stejně tak jako pro plnění povinností vyplývající ze závazné legislativy. Nálady spojené s provozem systémů pro dokumentaci sítě jsou nemalé a do budoucna se dá očekávat jejich růst. Podle velikosti firmy je nutno počítat s desítkami až stovkami zaměstnanců, kteří se přímo nebo nepřímo zabývají pořízením a udržováním technické dokumentace sítě.

Více v časopise…