Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Doprava je významnou součástí moderní ekonomiky, která v rozvinutých zemích tvoří 6–12 % hrubého domácího produktu. Přestože doprava výrazně zlepšuje naše životy, mnoho problémů jako dopravní nehody, dopravní zácpy či nadměrné emise zůstává nevyřešeno. Článek se zabývá problematikou inteligentní dopravy, která je považována za možné řešení výše zmíněných problémů a diskutuje možnosti mobilních operátorů na čtyřech vertikálních trzích, a to telematiky, komunikace V2X, inteligentního parkování a sítí pro tísňové služby.

Rozvoj dopravy je považován za nejvýznamnější hybnou sílu společenského pokroku. Doprava umožňuje lidem vzájemně interagovat a dodávat zboží a poskytovat služby po celém světě. I když doprava výrazně zlepšuje naše životy, stále zůstává k vyřešení mnoho problémů, které způsobují nemalé a bohužel nejen finanční ztráty. Každým rokem celosvětově zemře v důsledku dopravních nehod přes jeden milion lidí; nadměrné emise vozidel jsou jednou z hlavních příčin globálního oteplování; dopravní zácpy způsobují podnikům neuvěřitelné množství logistických poplatků a způsobují obrovské časové ztráty při každodenním dojíždění do práce.
Koncept inteligentní dopravy má čtyři hlavní cíle: zvýšení bezpečnosti, vyšší produktivitu a efektivnost, větší šetrnost k životnímu prostředí a lepší kvalitu života.

Více v časopise…