• EU | Nový akční plán EU k podpoře financování ekologičtějšího a čistšího hospodářství
  Evropská komise představila 8. března strategii pro finanční systém, který bude podporovat unijní opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje.
  K dosažení cílů, jež si EU vytyčila do roku 2030 v Paříži budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 180 miliard €. Komise proto prezentovala plán, který vychází z doporučení skupiny odborníků.
  Plán bude definitivně projednán na vysoké úrovni 22. března 2018 na konferenci pořádané EK.
 • ČR | Publikace zprávy Konvergence ekonomiky v České republice a na Slovensku
  Zprávu vydal dne 9. března 2018 kolektiv generálního ředitelství EK pro ekonomiku a finanční záležitosti v zájmu vyvolání diskuse k otázkám ekonomiky. Popisuje proces konvergence ekonomiky v České republice a na Slovensku od pozdních devadesátých let (více na https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/eb034_en.pdf).
 • EU | Komise představila opatření pro boj proti nezákonnému obsahu na internetu
  6. 3. 2018 Evropská komise představila soubor operativních opatření pro firmy a členské státy, která by měla být implementována v rámci posílení boje proti nezákonnému obsahu na internetu. Jsou to např. jasnější postupy oznamování protiprávního obsahu, zavedení oznamovacích systémů pro uživatele, nebo zavedení automatických nástrojů odstraňujících ilegální obsah. Komise také vyzývá k dohodě o spolupráci s národními donucovacími orgány. Komise bude v následujících měsících sledovat implementaci těchto opatření a na základě výsledků se rozhodne, zda je nutné v této oblasti navrhnout legislativní opatření.
 • ČR | Nabídky na výběr mýtného jsou venku: některé dosahují třetiny očekávané ceny
  8. 3. 2018 O provoz mýta v České republice po roce 2019 se utká čtveřice firem: stávající provozovatel Kapsch, německá T-Systems International, maďarský výběrčí mýta National Toll Payment Services a slovenský SkyToll. Tři nabídky jsou na třetině až polovině očekávané ceny 29 miliard korun za deset let. Jedna byla naopak výrazně nad touto cenou. Termín pro podání předběžných nabídek do tendru 8. březnem vypršel, ministerstvo dopravy nyní bude vyjednávat o cenách a podmínkách budoucího kontraktu, uvedl ministr Dan Ťok.
 • ČR | KB spustila službu online fakturace Fakturoid
  5. března | ČIANEWS
  Všichni klienti s podnikatelským účtem v Komerční bance (KB) mají nově k dispozici službu online fakturace Fakturoid. Jde o aplikaci na vystavování a správu faktur pro živnostníky a menší firmy, která klade důraz na automatizaci – od vydávání a rozesílání faktur přes kompletní správu, automatické upomínky až po párování plateb s bankou. KB sdělila, že jde o první inovaci bezprostředně navazující na evropskou směrnici účinnou od poloviny ledna 2018. Podobné projekty budou následovat.
 • ČR | České specifikum? Eurobarometr jej odhalil
  2. 3. 2018 Celých 88 % Čechů je se svou životní situací velmi spokojeno. Výborně hodnotí zejména situaci na trhu práce i evropskou ekonomiku. Ukázal to nový průzkum eurobarometru. Češi se však od zbytku EU výrazně odlišují svým vnímáním médií: 50 % jich důvěřuje sociálním médiím a internetu. Průměr v EU je 34 %. Důvěra je přitom vyšší mezi lidmi, kteří mají se sociálními médii jen malé zkušenosti.
 • ČR | Digitalizace za všechny prachy
  3. 3. 2018 Vláda Andreje Babiše má nové zaklínadlo – digitalizaci státní správy. Zatím však byly nejvýznamnějším počinem státu v oblasti digitalizace jen Check-Pointy na poštách a Datové schránky. Jenže ty vznikly už v roce 2008.
  Vládní strategie Digitální Česko se v roce 2013 změnila na verzi 2.0, která při zjednodušení cílí na vysokorychlostní internet pro všechny alespoň s rychlostí 30 megabitů za sekundu a pro minimálně polovinu domácností rychlostí sto megabitů za sekundu do roku 2020.
  K digitalizaci státu ze strany politiků však nepadá ani slovo. Za posledních 10 let prošly kromě státu digitalizací snad všechny obory. Banky, pojišťovny, cestovní kanceláře, dodavatelé elektřiny, plynu, telekomunikačních služeb. Ti všichni investovali miliardy korun. Navíc, ví přesně, jak zvýšili efektivitu a jak snížili náklady. Přestávka v digitalizaci státní správy a ticho kolem ní však trvá dodnes.
  Obr. Jsme ve skupině začátečníků
  Zdroj EU eGovernment Report 2017 online public services
   
 • EU | Téměř polovina Švédů používá pro online styk se státními úřady mobilní telefon.
  9. 3. 2018 Již téměř polovina Švédů (48 %) aktivně využívá mobilní telefon k online vyřizování prakticky všech administrativních úkonů vůči státu, zejména v oblastech daní, pojištění a občanské agendy. To je od roku 2015 nárůst o 34 %.
 • EU | EK: Studie EU řeší účast žen v ICT
  8. 3. 2018 Ženy v EU tvoří 57 % absolventů terciárního vzdělávání, ale pouze 24,9 % žen absolvovalo v oboru informačních a komunikačních technologií a jen velmi málo z nich vstupuje do odvětví. Trendy a kvalitativní analýza naznačují, že genderová nerovnost je v podstatě důsledkem přetrvávání silných předsudků o vhodnosti a kapacitách každého pohlaví, a také o samotných technologiích. Tuto situaci mohou řešit změny kultury a iniciativy na mikroúrovni zejména pro rozvoj podnikání žen v oboru.
 • EU | T-Mobile zveřejňuje svůj první mobilní broadband tarif bez omezení
  7. 3. 2018 | Reuters Společnost Deutsche Telekom v úterý uvedla na svůj domovský trh v Německu první celosvětový mobilní tarif. Zbrusu nový balíček MagentaMobil XL, jehož cena za měsíc činí 79,95 euro, se skládá z neomezených možností pro prohlížení a streamování na území Německa a 23 gigabajtů pro roaming v celé Evropské unii. MagentaMobil může mít 5 hodnotových faktorů spolu se zcela novou low-end měsíční nabídkou za 19,95 euro.
 • ČR | BMW do vývojového centra u Sokolova investuje 250 milionů eur
  11. 3. 2018 BMW chce do vývojového centra a polygonu u Sokolova investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 miliardy Kč. V rámci své největší investice ve východní Evropě zaměstná několik set lidí. Vyplývá to z návrhu prohlášení automobilky a vlády, které by měl 14. března schvalovat kabinet. BMW oznámilo záměr vytvořit testovací centrum pro autonomní řízení a digitální technologie loni v prosinci. Centrum se bude skládat z více než 100 kilometrů zkušebních drah včetně různých technických zařízení pro přenos informací. Celková rozloha bude přibližně 525 hektarů.
 • EU | FTTH 2018: Evropská optická síť zaznamenává 20% meziroční růst účastníků
  Počet účastníků s přípojkou FTTH do domácnosti, resp. FTTB do domu v zemích kontinentální Evropy se zvýšil do konce září 2017 meziročně o 20,4 %, což přestavuje nárůst o 5,1 milionu účastníků. Míra růstu v EU 39 dosáhla v tomto období 34,8 % (po 29,9 % v roce minulém). V členských zemích EU 28 je optickou sítí FTTH/B připojeno více než 20 milionů účastníků a od roku 2010 se penetrace přípojek v optických sítích zvýšila více než čtyřnásobně.
  Jak čísla ukazují, rovněž počet připojených domů v zemích EU 39 výrazně vzrostl na více než 148 milionů, a tento údaj představuje meziroční růst přípojek FTTH/B o 16 %.
 • EU | Statistika vysokorychlostního připojení v zemích OECD
  Březen 2018 Aktualizace dat vysokorychlostního připojení v portálu OECD ukazuje, že se počet účastníků fixní optické sítě v zemích OECD k červnu 2017 zvýšil na 393 mil. (z 378 mil v roce 2016). Vede Švýcarsko s mírou penetrace 45.8 %, následované Dánskem (42,9 %), Nizozemskem (42,2 %), Francií (42 %) a Norskem (40,9 %).
  Převládající technologií zůstává DSL, která v přístupové síti doposud tvoří 41 %.
 • EU | FRANKFURT: španělská společnost Telefónica uvažuje o prodeji své pobočky Telefonica Deutschland
  8. 3. 2018 Zpráva časopisu Wirtschaftswoche cituje nejmenované zdroje, které uvádí, že existují „první úvahy a scénáře“ týkající se německého obchodu, ale že doposud nebyly uděleny žádné mandáty pro investiční bankéře k poradenským činnostem o dohodě. Telefonica a její německá jednotka, která se řadí na třetí místo na trhu za Deutsche Telekom a Vodafone, odmítly tuto zprávu komentovat.
  Telefónica vlastní téměř dvě třetiny společnosti Telefonica Deutschland, která v Německu působí pod značkou O2.
 • EU | Ofcom připravuje cestu pro zrychlení výstavby optického přístupu
  1. 3. 2018 Nové plány mají snížit náklady při výstavbě optických přípojek v UK až o polovinu. Což by mělo umožnit, aby se současné 3 % celoplošné pokrytí domácností optikou mohlo zvýšit do roku 2020 na 20 %.
  Podpora regulátora Ofcom spočívá v tom, že je konkurentům BT při výstavbě optických sítí umožněn přístup do tvárnicových tratí a na podpěry nadzemních sítí společnosti BT Openreach, což jim poskytne mnohem širší možnosti výstavby.
  To vše znamená, že by se pokládka vlákna mohla snížit z aktuálních přibližně 500 liber na domácnost až na 250 liber. Bez nutnosti zahajování výkopových prací to může znamenat mnohem rychlejší průběh instalace. Stanovisko BT k návrhu se očekává.
 • EU | Německá vláda klade důraz na podporu optických vysokorychlostních přípojek
  8. 3. 2018 Nový generální kancléř Helge Braun potvrdil, že vláda se dále posunuje od předchozího cíle služby o rychlosti 50 Mbit/s pro všechny, který vycházel z možnosti upgrade metalických sítí. Nově má být přijata nová strategii financování pro podporu expanze širokopásmového připojení, která by se neopírala o možnost starých technologií, uvedl Braun. Jakákoli nová vedení podporovaná dotacemi v regionu nebo sousedství by musela být optická, řekl a dodal, že prioritu pro expanzi vláken by dostaly oblasti bez dosažitelnosti alespoň 50 Mbit/s.
 • EU | Ministři obrany EU prosazují vojenské projekty
  Brusel 9. 3. 2018 Skupina evropských ministrů obrany prosazuje společné obranné projekty jako součást širšího úsilí o hlubší vojenskou spolupráci.
  Představitelka zahraniční politiky EU Federica Mogherini, popsala setkání ministrů v Bruselu jako „historické“.
  Ministři se dohodli na zhruba 17 společných projektech, částečně financovaných z rozpočtu EU, na vytvoření takzvaného Paktu o stálé strukturované spolupráci (Permanent Structured Cooperation – PESCO).
  Úterní setkání v Bruselu bylo prvním formálním obranným setkáním po prosincové dohodě ministrů z 25 členských států EU o obranných kapacitách pro vojenské operace EU. Spojené království, Dánsko a Malta se jednání neúčastní.
 • EU | Deutsche Telekom spustí pilotní projekt super vectoring v květnu
  1. 3. 2018 D. Telekom již dříve oznámil, že by měl ve druhé polovině roku 2018 v metalických sítích používat pouze technologii ‘super vectoring‘. Společnost je nicméně pod tlakem konkurentů, zejména Vodafone a Unitymedia které již dodávají rychlosti do 200 Mbit/s a začínají zavádět přípojky s gigabitovou rychlostí již v tomto roce. V důsledku toho již Telekom s dřívějším cílem poskytování rychlosti do 50 Mbit/s do 80 procent domácností „není nadále konkurenceschopný v mnoha oblastech Německa“, sděluje Die Welt
 • EU | Telecom Italia souhlasí s dobrovolným oddělením přístupové sítě
  7. 3. 2018 Společnost Telecom Italia (TIM) oznámila, že představenstvo schválilo plán dobrovolného oddělení pevné přístupové sítě vytvořením nové právnické osoby (Netco), která je 100 % kontrolována společností. TIM sděluje, že bude i nadále vlastnit přístupovou síť (od ústředny až do domů zákazníků) a veškerou odpovídající infrastrukturu (budovy, elektronická zařízení a IT systémy), přičemž jednotka Netco bude řádně vybavena tak, aby poskytovala nezávisle velkoobchodní služby. Dobrovolné oddělení je zaměřeno na zajištění kvality sítě a rovného přístupu ke všem provozovatelům, jakož i na ulehčení vztahů s italskou vládou a regulátory.
 • EU | Internet tycoon vyzývá D. Telekom k založení společného broadband týmu
  10. 3. 2018 FRANKFURT (Reuters) Zakladatel společnosti United Internet Ralph Dommermuth vyzval všechny ISP v Německu k založení společného podniku pro výstavbu německé vysokorychlostní sítě, a vyzývá Deutsche Telekom, aby podnik podpořil. „Každá telekomunikační společnost, která se chce podílet na této alianci, by přispěla kapitálem podle svého podílu na trhu,“ uvedl v rozhovoru ještě před nedělním zveřejněním zprávy.
  Pokud by společnosti v této alianci uhradily 10 miliard eur a dalších 10 miliard poskytlo státní dotace, bylo by možné zajistit úvěrem dalších 10 miliard eur, uvedl Dommermuth a vytvořit tak celkovou investiční banku ve výši 30 miliard eur. Účast společnosti Deutsche Telekom bude v celé úvaze rozhodující. Na e-mailovou žádost o vyjádření k návrhu však odpověď od DT obratem nedorazila.
 • Svět | Rusko vydává povolení na kmitočty pro FIFA 2018
  12. 3. 2018 Ruský federální telekomunikační regulátor Roskomnadzor začal vydávat povolení pro používání kmitočtových pásem v přípravě na letní Světový pohár FIFA 2018. Na základě žádostí podaných do 1. března bylo již vydáno celkem 133 povolení. Operátorům pevných sítí a mobilním operátorům bylo z celkového počtu vydáno 67 povolení.
 • Svět | BlackBerry žaluje Facebook za porušení patentů
  9. 3. 2018 V novém případu žaluje Blackberry provozovatele sociální sítě Facebook, a to kvůli údajnému porušení patentů v aplikacích Messenger, WhatsApp a Instagram, které Facebooku patří.
  Patenty se týkají jak prvků uživatelského rozhraní, tak i zabezpečení, které je hlavní devízou telefonů BlackBerry.
 • Svět | Program Google k certifikaci zařízení Android vyššími specifikacemi
  2. 3. 2018 Google oznámil, že zahajuje nový program certifikace zařízení Android vyššími specifikacemi, které odpovídají potřebám podnikání. Zařízení, které bude Google certifikovat podle doporučení (Android Enterprise) proběhnou testováním, které má prokázat, že vyhovují vyšším požadavkům na hardware, bezpečnost a aktualizace. Výrobci rovněž obdrží ze strany Google vyšší úroveň technické podpory i školení.
 • Svět | Světově nejpopulárnější programovací jazyky
  11. 3. 2018 Jak uvádí Tiobe Index za březen 2018, nejpopulárnějšími jazyky zůstávají Java, C, and C++. Na dalších místech v žebříčku se umisťují další populární jazyky Python, C#, a JavaScript.
  Návrat do žebříčku Tiobe top 10 zaznamenal jazyk Ruby, který byl původně oblíbeným programovacím jazykem vývojářů web aplikací.
 • Svět | Pouze 14 % mobilních připojení bude k roku 2025 využívat síť 5G
  5. 3. 2018 LTE zůstane dominantní mobilní službou několik dalších let, což vyplývá z nejnovějších prognóz GSMA Mobile World Congress. Zpráva o „mobilní ekonomice“ předpokládá, že 4G pokryje celosvětově v roce 2025 53 procent mobilních připojení (z 29 procent v roce 2017) roku 2025. Zahájení provozu prvních sítí 5G se očekává na konci tohoto roku, avšak pouze 14 % mobilních připojení bude k roku 2025 využívat síť 5G.
 • Svět | Telefonica plánuje nasazení sítě 4.5G Evolution v Jižní Americe
  7. 3. 2018 Telefonica oznámila, že plánuje nasazení sítě 4.5G Evolution ve městech Bogota (Kolumbie), Monterrey (Mexiko) a Rio de Janeiro (Brazílie) v rámci probíhající spolupráce s firmou Huawei. Společnost uvedla, že do sítí bude zavádět 4×4 MIMO, 3x Carrier Aggregation, 256-QAM a technologii CloudAIR společnosti Huawei, pro testování výkonnosti v hustě osídlených oblastech vybraných měst. Síť 4,5G Evoluto nabízí maximální rychlost stahování až 1Gb / s a je klíčovým krokem na cestě k 5G, uvedl operátor ve svém prohlášení. Telefonica uvedla, že v předchozím testu dosáhl ve srovnání se svou aktuální sítí FDD LTE rychlosti 1,65 Gbit/s a čtyřnásobné zlepšení účinnosti spektra v pásmu 1,8 GHz.