Autor článku: Patrik Jalamudis, Telekomunikace 2013-06.

Česká vláda, v kontextu se záměry Evropské UNIE, vytyčila své strategické cíle a požadavky v rámci projektu „Digitální Česko 2.0“. Kromě požadavků na připojení minimálně 50 % domácností rychlostí 100 Mb/s a umožnění přístupu k Internetu všemi obyvateli rychlostí 30 Mb/s do roku 2020, se strategie také zabývá otázkou financování navrženého rozvoje a nastavila také některé dílčí kroky, které by měly vést ke splnění těchto nepochybně ambiciózních cílů.

Více v časopise…