Autor článku: Z. Bečvář, J. Zelenka, Robert Bešťák, Telekomunikace 2007-04.

WiMAX dle standardu IEEE 802.16 je nově se rodící širokopásmová bezdrátová technologie. Existuje celá řada verzí 802.16 , které se liší zejména v podpoře mobility. Tento článek analyzuje existující způsoby předávání spojení (handover) v třetí generaci mobilních sítí (UMTS) a porovnává je s procedurami předání spojení používanými v síti WiMAX dle poslední verze standardu IEEE 802.16e.

Více v časopise…