Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2013-04.

Ve srovnání s většinou evropských zemí se připojení xDSL podílí na širokopásmovém přístupu v ČR podstatně méně, což má zjevně důvod v celosvětově nebývale velkém podílu místních sítí WiFi jako odpověď české lidové tvořivosti na otálení se zaváděním ADSL. Po samotné technické stránce je u nás dostatek pramenů zabývajících se zvyšováním propustnosti tohoto širokopásmového spojení a jeho modelováním, pocházejících ponejvíce z Katedry telekomunikací ČVUT FEL Praha – viz např. [2], [3], [4], [5], [6] a [7], uvádíme-li prameny pouze v češtině. Záměrem je tyto informace doplnit pohledem zahraničního provozovatele. V následujícím článku jsou volně zpracovány výstupy ověřovacích měření prováděných řeckým dominantním provozovatelem OTE, jehož výsledky byly představeny na 51. kongresu FITCE v Poznani v září 2012 [1] V úvodu jsou stručně shrnuty hlavní provozní aspekty přístupových sítí v architektuře FTTC (xPON)/VDSL2. Následně jsou analyzovány vybrané výsledky měření dosažitelných přenosových rychlostí, tedy propustnosti kanálů s ohledem na délku metalického vedení a použitých provozních profilů VDSL 2 (8b, 12a, 17a). Na závěr jsou prezentovány výsledky dosažené při rušení přeslechem a impulzním šumem.

Více v časopise…