Autor článku:ICT Unie, Telekomunikace 2014-03-04.

Jakákoli reforma veřejné správy se v současném světě nemůže v žádném případě uskutečnit bez odpovídající podpory na straně ICT řešení. Považujeme za nezbytné začít budovat sdílené služby poskytované napříč resorty, přistoupit k rušení územní působnosti v oblasti jednotlivých agend apod. „Neobjevujme objevené”, ale využijme pozitivních zkušeností ze srovnatelných států. Pro nutné změny a projekty v oblasti ICT využijme v maximální možné míře financování z EU fondů.

Více v časopise…