Michal Vaníček, teoretik a historik moderního a současného umění a designu, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Počátkem října se v prostorách Altánu Kampa konala společná výstava autorů Svatoslava Nováka a Zdeňka Vaníčka nazvaná So Different, So Close. Titul výstavy poměrně přesně vystihl základní kontrast mezi oběma autory, kteří, ač si jsou poměrně blízcí svým profesním zaměřením, přistupují k médiu malby zcela odlišným způsobem. Návštěvníkům se tak naskytla pozoruhodná příležitost konfrontace jednotlivých autorských přístupů a východisek, jež autoři ve svých dílech reflektovali.

Více v časopise…