Autor článku: PR, Telekomunikace 2007-05.

S rostoucí mírou vyspělosti mobilních komunikačních technologií a s nárůstem počtu mobilních uživatelů se mobilní operátoři a dokonce i celý telekomunikační průmysl zaměřuje prostřednictvím zlepšování služeb na zvyšování ukazatele ARPU ( Average Re venue Per User – průměrný zisk na uživatele), s čímž souvisí i zvyšování zisku z celého průmyslového řetězce.

Po několika po sobě jdoucích letech rychlého rozvoje se služby krátkých textových zpráv (SMS), coby služby s nejrychleji rostoucím potenciálem, dostaly do stacionární fáze.

Více v časopise…