Autor článku: Karel Šmondrk, Telekomunikace 2008-08.

S příchodem náročných broadbandových aplikací využívajících přenos videosignálu, jako je televizní vysílání nebo on-line videopůjčovna, se na trhu technologie xDSL, která umožňuje přístup k těmto službám přes klasickou telefonní přípojku, objevila potřeba specifi ckého produktu zaměřeného na zvýšení přenosové kapacity a prodloužení dosahu xDSL. Zlepšením těchto parametrů by operátoři mohli nabízet kvalitní broadbandové služby mnohem širšímu okruhu zákazníků, a dokonce i těm, kterým dosud, z důvodu přílišné vzdálenosti jejich domů nebo kanceláří od ústředny, přípojku xDSL nebylo možno zřídit.

Více v časopise…