Autor článku: Martin Hokeš, Telekomunikace 2007-08.

V rámci univerzální služby mohou již od počátku roku 2007 spotřebitelé s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postižení využívat službu tzv. „zvláštních cen a cenových plánů“. Jaký je však reálný dopad těchto služeb a jsou poskytovány opravdu potřebným?

Více v časopise…