ČTÚ přichází s cenovým barometrem, který zobrazuje vývoj cen za volání a internet

Český telekomunikační úřad na svých internetových stránkách zpřístupnil pro veřejnost cenový barometr. Ten nabízí interaktivní zobrazení vývoje maloobchodních cen u vybraných služeb elektronických komunikací v ČR. Konkrétně se jedná o ceny za volání z mobilních telefonů a o ceny za pevný přístup k internetu.

V cenovém barometru získává veřejnost názorný a graficky přehledně ztvárněný nástroj, který jí bude poskytovat informace o celkovém vývoji vybraných cen v čase,“ říká Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ. „Jde o dílčí, avšak důležitý krok, který ČTÚ již dříve slíbil učinit. Nicméně tím hlavním úkolem v oblasti ochrany spotřebitele zůstává zejména průběžná kontrola náležitostí smluvních podmínek, kontrola obchodních praktik a dozor nad transparentností podmínek služeb, jejich cen a tarifů,“ dodává Pavel Dvořák.

Barometr porovnává maloobchodní ceny mobilních telefonních služeb společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Ceny jsou srovnávány pomocí spotřebních košů. Ty reprezentují podle množství odebíraných služeb tři typy zákazníků: malého, středního a velkého. Barometr dále zobrazuje vývoj celkové (reálné) průměrné ceny za minutu volání uplatňované na národním trhu, a to souhrnně za všechny tři mobilní operátory.

Co se pevného přístupu k internetu týče, cenový barometr znázorňuje vývoj cen opět u tří největších mobilních operátorů, a navíc u největšího provozovatele kabelového internetu – společnosti UPC ČR. Ukazuje rovněž, jak se ceny vyvíjejí z hlediska rychlosti stahovaných dat a podle použité technologie.

Cenový barometr má za cíl zlepšit informovanost a umožnit snazší orientaci veřejnosti při využívání služeb elektronických komunikací. Jeho cílem tedy není srovnávání nabídky individuálních poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Tím se odlišuje od cenových kalkulaček, kterým Úřad uděluje akreditace a které pomáhají při výběru nejvhodnější služby. Tuto akreditaci zatím obdržela pouze jedna kalkulačka a ČTÚ dokončuje akreditaci druhé.

Ceny u vybraných služeb jsou srovnávány podle metodiky ČTÚ, která je zájemcům přístupná na www.ctu.cz/ctu-informuje/srovnavaci-prehled-cen-a-podminek/cenovy-barometr.html.

Téměř pětina evropských firem zakazuje pracovat na soukromých zařízeních

Společnost Cisco zveřejnila výsledky studie Cisco IBSG Horizons Study, která odhaluje globální trendy v oblasti BYOD. Přes 89 % IT oddělení globálně povoluje zaměstnancům v nějaké formě užívat vlastní soukromá zařízení při práci. V Evropě však stále ještě 19 % firem taková zařízení zcela zakazuje. Požadavky zaměstnanců jsou přitom zřejmé – 35 % z nich se chce věnovat osobním záležitostem v práci a pracovním záležitostem ve volném čase. Tomu musí firmy přizpůsobit to, jak spravují své sítě, mobilní zařízení a jak řídí své zaměstnance.

Zaměstnanci postupně přehodnocují svůj přístup k tomu, co pro ně znamená být „v kanceláři“. Téměř 42 % uživatelů, kteří vlastní smartphone, jej zároveň používá ke své práci. Svá chytrá zařízení lidé zahrnují do svého běžného pracovního rytmu, a to ať už pracují z kanceláře nebo odkudkoliv jinud. Navíc alespoň jednou týdně pracuje odjinud než z kanceláře 40 % duševně pracujících. Právě na iniciativy podporující pracovní mobilitu bude už v roce 2014 vynaloženo 23 % IT rozpočtů, což je 28% nárůst oproti roku 2012. Přitom jen 50 % velkých podniků a 41 % středních firem má jasnou politiku, která přístup mobilních zařízení do sítě definuje.

V globálním průměru 89 % IT oddělení v určité formě povoluje zaměstnancům využívat vlastní zařízení, a to od možnosti připojit zařízení do podnikové sítě, až po plnou podporu všech soukromých zařízení. Hlavními přínosy tohoto přístupu jsou zvýšená produktivita, spokojenost zaměstnanců a nižší náklady.

Aby mohly firmy lépe reagovat na trend BYOD, nabízí Cisco komplexní sadu řešení, která umožňují snadné užívání mobilních zařízení v jakémkoliv pracovním prostředí. Představilo aktualizovanou verzi Cisco Unified Wireless Network Software, která nabízí až dvojnásobnou škálovatelnost výběrového vysílání videa, jednomu správci umožňuje spravovat až 30 tisíc zařízení a poskytuje podporu IPv6 pro klientská zařízení. Dále také vylepšuje kvalitu užívání nástrojů pro týmovou spolupráci jako Cisco Jabber™ nebo Cisco WebEx®.

Průzkum byl proveden mezi téměř 4 900 vedoucími IT pracovníky z 9 zemí (Brazílie, Čína, Francie, Německo, Indie, Mexiko, Rusko, Velká Británie a USA) v 18 různých oborech.

T-Mobile spustila LTE síť v Mladé Boleslavi

Společnost T-Mobile spustila 15. listopadu projekt LTE City v Mladé Boleslavi a jako první operátor v České republice nabídne pokrytí celého města sítí čtvrté generace. Pouhé čtyři měsíce po zahájení úspěšného prvního rychlostního testu LTE v Praze bude tato nová technologie dostupná i široké veřejnosti. Každý zájemce, ať už v Mladé Boleslavi bydlí, nebo do města dojíždí, si může zdarma vyzkoušet připojení s rychlostí až 75 Mb/s.

Díky projektu LTE City si teď každý v Mladé Boleslavi může reálně vychutnat možnosti sítě další generace,“ uvedl Frank Meywerk, technologický ředitel společnosti T-Mobile, a dodává: „Pokud v rámci aukce získáme vhodné spektrum, jsme připraveni zahájit budování LTE sítě v roce 2013. LTE City pak bude začleněno do našich 4G služeb. A i v jejich případě bude platit, že nejrychlejší síť má v České republice T-Mobile.“

Projekt umožňuje mladoboleslavským příznivcům moderních technologií osahat si naživo technologii LTE ještě před ukončením aukce frekvencí a uvedením sítí 4. generace do komerčního provozu. Na rozdíl od spektra plánovaného pro běžný provoz, využívá LTE síť v Mladé Boleslavi pásmo o šířce 2 × 10 MHz v rámci pásma 1 800 MHz, což pro uživatele znamená rychlost stahování až 75 Mb/s a v případě odesílání dat teoreticky až 25 Mb/s. O pokrytí se bude starat celkem 19 vysílačů umístěných v Mladé Boleslavi a Kosmonosech.

Možnosti LTE si budou moci zájemci vyzkoušet v Mladé Boleslavi zcela zdarma. Od dnešního dne zařazuje T-Mobile do své standardní nabídky USB modem Huawei E398, který podporuje jak LTE, tak technologii 3G HSPA+ 42. Kdo si koupí toto zařízení v prodejnách T-Mobile v Mladé Boleslavi, ať už se smlouvou nebo za nedotovanou cenu, dostane k němu automaticky zdarma speciální SIM kartu určenou výhradně pro vysokorychlostní datové služby čtvrté generace v rámci projektu LTE City (v datových zařízeních). A to na celou dobu testovacího provozu, který bude probíhat minimálně po dobu šesti měsíců. Modem přijde stávající zákazníky na 599 Kč s DPH při měsíční útratě 800 Kč. Základní cena činí 3 499 Kč s DPH.

Navíc v obou prodejnách budou k dispozici k bezplatnému zapůjčení na jeden týden USB modemy Huawei E398 včetně SIM karty za vratnou zálohu v ceně USB modemu.

Služba Virtuální hlasový operátor společnosti Dial Telecom IT produktem roku 2012

Dial Telecom, a. s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, zvítězil se svou službou Virtuální hlasový operátor v prestižní anketě IT produkt roku 2012 v kategorii hlasových služeb. Soutěž každoročně vyhlašuje odborné vydavatelství IDG Czech Republic. Zákazníkům z řad operátorů Virtuální hlasový operátor přináší plnohodnotnou nabídku telekomunikačních služeb bez nutnosti provozování vlastní infrastruktury.

Slavnostní předávání proběhlo v pondělí 26. listopadu 2012 v restauraci V Zátiší v Praze 1. Za Dial Telecom cenu převzala Martina Setunská, marketingová manažerka společnosti. Oceněné produkty a služby smí ve své propagaci používat logo prestižní ankety. Cena za IT produkt roku je udělována již od roku 2006. Kromě ocenění za produkt roku byly slavnostně předány také ceny za nejlepší případové studie za rok 2012.

Díky službě Virtuální hlasový operátor mohou společnosti využívat vlastní operátorské číslo (OpID), které jedinečným způsobem určuje provozovatele hlasové sítě, slouží k identifikaci mezi národními operátory a pro směrování hovorů. Operátor může využít vlastních formulářů pro přenos čísel a před svými zákazníky vystupuje sám za sebe, nikoliv pod hlavičkou velkého operátora. Zákazníci rovněž ušetří nemalé vstupní poplatky za pořízení a správu infrastruktury. Základní i pokročilé telefonní služby jsou zajištěny díky SIP serverům Dial Telecomu.

Přehlednou administraci zajišťuje vlastní portálová aplikace, která umožňuje přenášení čísel mezi operátory za dodržení veškerých pravidel dohodnutých mezi provozovateli sítí a podporuje také schvalování přenosu čísel v opačném směru. Nedílnou součástí služby je sledování stavu přenášených čísel a možnost vrácení čísel původnímu operátorovi. Společnost Dial Telecom navíc zajišťuje technickou podporu a bezproblémový chod služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Služba zahrnuje: poskytnutí VoIP systému pro zajištění pokročilých hlasových služeb pro zákazníky, přidělení telefonních čísel z rozsahu Dial Telecomu, administrační rozhraní umožňující obsluhovat jednotlivé zákazníky, možnost individuálního nastavení ceníků pro jednotlivé zákazníky, zpracování informací o účtování jednotlivých zákazníků, funkce virtuální pobočkové ústředny pro firemní zákazníky a základní zaškolení, jak aktivovat jednotlivé typy služeb.

Teorie a praxe IP telefonie

V dnech 5. a 6. prosince 2012 proběhl v Kongresovém centru Hotelu Olšanka dvoudenní, v pořadí již 5. odborný seminář Teorie a praxe IP telefonie. Seminář společně uspořádaly Katedra telekomunikační techniky ČVÚT, společnost Sitel, která se zabývá výstavbou integrovaných telekomunikací a VoIP operátor, společnost xPhonet, která byla současně hlavním partnerem. Mediálními partnery semináře byly portály CFOworld a mobilmania.cz, servery Lupa.cz, Svět sítí a Root.cz, fórum telefonujeme.cz a odborný on-line magazín NETGURU. Seminář, jenž je tradičně koncipován jako soubor nekomerčních přednášek z oblasti IP telefonie, se tentokrát neomezoval pouze na hlasové služby VoIP, ale díky vystoupení zástupců ČTÚ obsahoval i přednášky o hlasových službách obecně a jejich regulaci.

Po úvodním srdečném přivítání Doc. Ing. Miloše Schlittera CSc (Sitel) a Ing. Ivo Fišera (xPhoNet) následovaly přednášky zaměřené na legislativní a obchodní aspekty. Mgr. Ondřej Malý (ČTÚ) v přednášce „Kam směřuje regulace trhu hlasových služeb“ seznámil posluchače s náhledem ČTÚ na hlasové služby, stavem VoIP v mobilních sítích v Evropě. Na závěr pak vymezil, co by měl „Úřad“ umět, což zahrnuje: vhodně aplikovat doporučení BEREC, zajistit konkurenční prostředí, zajistit transparentnost směrem ke spotřebiteli, vyhodnocovat situaci na trhu a v případě potřeby nařídit minimální kvalitu služby. Následně Ing. Hana Beniaková (ČTÚ) v přednášce „Principy a výsledky analýzy trhu hlasových služeb“ hovořila o právním rámci EU, vymezení relevantních trhů, regulaci ex-ante a ex-post a vydávání následných opatření a sběru, vyhodnocování a verifikaci informací.

Další přednášky prvního dne byly zaměřeny na telefonní podvody a jak se s nimi vypořádat, směrování volání v sítí CESNET, analýzu a syntézu řeči v CTI aplikacích a zkušenosti s VoIP v mobilních telefonech. Druhý den pak zahrnoval problematiku přenositelnosti telefonních čísel, vývoje aplikací pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS a Android, principy telefonní signalizace SIP a instalaci a konfiguraci ústředen Asterisk.

Bezrámové monitory ASUS Designo

Společnost ASUS představil dva monitory z řady Designo, které zaujmou především bezrámovým provedením a panely s technologií Advanced-High Performance In-Plane Switching (AH-IPS). Modely MX279H a MX239H, s úhlopříčkou 27″, resp. 23″ disponují rozlišením 1920 × 1080 bodů a jsou vybaveny párem 3W stereofonních reproduktorů Bang & Olufsen ICEpower a zvukovou technologií ASUS SonicMaster. Tyto elegantní monitory jsou vhodné jak do domácnosti, tak do kanceláře.

Monitory ASUS řady Designo MX vynikají velmi štíhlým profilem – model MX239H měří v nejužším místě pouhých 14,5 mm; větší MX279H pak 17,5 mm, a proto na stole nezaberou mnoho místa. Charakteristickým rysem řady MX je bezrámové provedení, rámeček kolem displeje má nepatrných 0,8 mm. Dalším nevšedním vzhledovým prvkem je stojan, který připomíná sluneční hodiny.

Monitory řady Designo MX jsou vybaveny AH-IPS panely s LED podsvícením a širokými 178° pozorovacími úhly ve vertikálním i horizontálním směru. Výsledkem je minimální zkreslení barev při sledování téměř z jakéhokoli úhlu. AH-IPS je nejnovější technologie IPS, která nabízí lepší podání barev a nižší spotřebu energie. Rychlá odezva 5 ms eliminuje tvorbu duchů a stop v obraze a zároveň zajišťuje plynulejší zobrazení.

Model MX279H je vybaven technologií ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), která upravuje jas podsvícení i kontrast displeje. O věrné barvy se stará technologie ASUS Splendid Video Intelligence, která nabízí celkem šest režimů – Standardní, sRGB, Krajina, Kino, Hra, Noční scéna. Mezi těmito režimy lze snadno přepínat pomocí speciálního senzorového tlačítka.

Monitory řady Designo MX jsou vybaveny zvukovou technologií ASUS SonicMaster, která kromě vylepšeného hardwaru využívá účinnou softwarovou ekvalizaci. Výsledkem je čistá reprodukce zvuku s bohatšími vokály, větším frekvenčním rozsahem a vyšší hlasitostí. Modely řady Designo MX obsahují zvukový čip ICEpowerMobileSound 3, který také přispívá k věrnějšímu zvukovému podání. Díky technologii ASUS SonicMaster a dvěma vestavěným 3W stereofonním reproduktorům jsou tyto monitory vhodné pro domácí kino a multimediální zábavu.

Modely řady Designo MX podporují rozlišení Full HD 1920 × 1080 pixelů, nabízejí dva konektory HDMI a vstupní konektor D-sub (VGA), takže jsou kompatibilní s celou řadou multimediálních zařízení, včetně přehrávačů Blu-ray disků, herních konzol a digitálních fotoaparátů.

První USB adaptér podporující standard 802.11ac

Společnost NETGEAR, Inc. uvedla na český trh první dvoupásmový USB WiFi adaptér A6200. Díky využití tohoto adaptéru si mohou zákazníci kromě nejvyšší možné rychlosti vychutnat i vylepšený dosah a výrazně sníženou spotřebu energie. Společnost NETGEAR byla celosvětově prvním výrobcem, který představil zařízení podle standardu 802.11ac, a nyní je také jako první uvádí do prodeje.

WiFi adaptér NETGEAR A6200 lze použít s jakýmkoli WiFi směrovačem podle standardu 802.11ac od kteréhokoli výrobce, stejně jako s „vlastním“ směrovačem NETGEAR R6200. Pokud zákazníci vytvoří WiFi síť z 802.11ac směrovače a adaptéru, dostanou možnost využívat obrovský výkonnostní potenciál nejnovějšího WiFi standardu 802.11ac, který kromě nejvyšších rychlostí a lepšího pokrytí přináší i výrazné snížení spotřeby energie.

Technologie WiFi 802.11ac představuje evoluci současných WiFi standardů a díky gigabitovým rychlostem nabízí nekompromisní výkon zejména pro oblast náročných multimediálních aplikací. Nejvyšší rychlost technologie 802.11ac výrazně rozšiřuje možnosti všech rádiových zařízení, jako jsou např. počítače, smartphony či tablety, protože nabízí až třikrát vyšší výkon při takřka stejných energetických nárocích jako WiFi čipy standardu 802.11n. Samozřejmostí je zpětná kompatibilita se staršími WiFi standardy 802.11a/b/g/n.

Dvoupásmový WiFi adaptér NETGEAR A6200 nabízí možnost využívat výkonnost 802.11ac WiFi sítí i ve starších modelech počítačů, notebooků, tabletů, smartphonů či třeba herních konzol. Ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz podporuje rychlost až 300 Mb/s (802.11n), ve frekvenčním pásmu 5 GHz pak rychlost 900 Mb/s (802.11ac). Díky otočným kloubům umožňuje nastavit nejvhodnější polohu antény pro maximální výkon. Nabízí značnou flexibilitu při umístění včetně dokovací základny.

WiFi směrovač NETGEAR R6200, využívající čipy Broadcom 5G WiFi IEEE 802.11ac, nabízí až třikrát vyšší rychlost ve srovnání se současnými 802.11n směrovači. Podporuje WiFi sítě páté generace (5G Wi-Fi) s kombinovanou maximální linkovou rychlostí 1,2 Gb/s při rychlostech 300 Mb/s ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (802.11n), resp. 900 Mb/s ve frekvenčním pásmu 5 GHz (802.11ac). Uživatelům zpřístupňuje webový obsah na kterémkoli připojeném zařízení během mnohem kratšího času, než by si vyžádalo použití směrovače pracujícího se staršími WiFi standardy. Směrovač obsahuje i jeden USB 2.0 port, vhodný např. pro sdílení obsahu externího datového USB úložiště nebo sdílení síťové tiskárny.

V nabídce společnosti NETGEAR lze rovněž najít WiFi směrovač R6300, který podporuje přenosovou rychlost až 1,75 Gb/s. Pro tento směrovač bude představen nový USB WiFi adaptér na začátku příštího roku.

Adaptér NETGEAR A6200 lze koupit za doporučenou koncovou cenu 1 900 Kč vč. DPH. Směrovač NETGEAR R6200 je na českém trhu dostupný za doporučenou cenu 5 200 Kč vč. DPH.

Lenovo IdeaPad U510

Na letošním veletrhu IFA v Berlíně byl představen 15″ IdeaPad U510, který skvěle doplňuje řadu populárních Ultrabooků IdeaPad U310 a U410. Dokáže stahovat e-maily i v režimu spánku, ze kterého se navíc probudí za pouhou jednu sekundu. Je tenký jen 21 mm, váží pouhých 2,2 kg a baterie vydrží až 6 hodin na jedno nabití. Elegantní kovový povrch dodává Ultrabooku dostatečnou odolnost pro časté přenášení, takže je IdeaPad U510 ideálním zařízením pro pohodlnou práci na cestách.

Stylový IdeaPad U510 s operační pamětí až 8 GB DDR3 je poháněn procesorem až Intel Core i7 třetí generace, jehož výkon je systém Energy Management v módu Ultra Performance schopen zvýšit ještě o 25 %. Ultrabook je vybaven klávesnicí AccuType pro přesné psaní a inteligentním touchpadem optimalizovaným pro rozhraní Metro systému Windows 8 s funkcemi pro jednoduché scrollování, přibližování nebo otáčení obrazu.

S grafickou kartou NVIDIA® GeForce® 625M 1 GB zvládne i náročnější činnosti při zachování perfektního obrazu, přičemž technologie Intel Wireless Display rádiově přenese obraz z počítače na velkou obrazovku či plátno. Této funkce lze využít především při sledování filmů nebo promítání prezentací.

Data je možné sdílet mezi libovolnými zařízeními kdykoliv a kdekoliv díky online úložišti Lenovo Cloud. IdeaPad U510 nabízí až 1 TB úložného prostoru na pevném disku a 24 GB SSD pro urychlení práce. Nechybí samozřejmě ani OneKey Recovery systém pro snadné zálohování a obnovení dat. V případě ztráty či krádeže zařízení uživatelé jistě ocení technologii Intel Anti-theft, která po aktivaci umožňuje vzdálené zablokování počítače a vysledování jeho polohy pomocí GPS nebo WiFi.

Lenovo IdeaPad U510 je na českém trhu dostupný od prosince od 13 333 Kč bez DPH.

Elegantní tablet Huawei MediaPad S7 Lite

Společnost Huawei, přední světový poskytovatel řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), uvedla od 1. prosince na český trh svůj nejnovější přírůstek do rodiny tabletů – Huawei MediaPad S7 Lite. Tento model je exkluzivně v nabídce mobilního operátora T-Mobile za základní cenu 5 999 Kč. MediaPad 7 Lite má elegantní kovový kompaktní plášť s rozměry 193 × 120 × 11 mm, váží jen 370 g a je vybaven procesorem Cortex A8 s taktem 1,0 GHz, 1GB RAM, 7″ kapacitním ISP LCD displejem s rozlišením 1 200 × 600 pixelů, zadním 3,2megapixelovým fotoaparátem a operačním systémem Android 4.0 ICS.

Dobré věci mohou být malé. MediaPad 7 Lite je naše odpověď na poptávku spotřebitelů po elegantním, přenosném a vysoce výkonném tabletu za rozumnou cenu. MediaPad 7 Lite je pro zákazníky dokonalým společníkem pro zábavu a komunikaci,“ uvedl Richard Yu, předseda představenstva společnosti Huawei Device.

Možnosti připojení zahrnují automatické přepínání mezi mobilními sítěmi GSM/EDGE (850/900/1800/1900 MHz), UMTS/HSPA (900/2100 MHz) datové rychlosti HSPA mohou být ve směru k uživateli až 3,6 Mb/s. Mimoto se lze připojit prostřednictvím WiFi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 3.0 s A2DP, přes rozhraní microUSB 2.0 a 3,5mm jack. Z dalších možností pak zmiňme čelní 0,3megapixelovou kameru pro videohovory, digitální kompas, akcelerometr, hlasové povely či GPS/A-GPS.

Tablet umožňuje přehrávání široké nabídky různých audio- i videoformátů (AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP, MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG), kalendář, kalkulačku, alarm a prohlížeče Office 2007, Office 2003 a PDF. Multimediální a další obsah lze ukládat do 8GB interní paměti, kterou lze rozšířit kartou micro SD/SDHC až o 32 GB. Napájení zajišťuje Li-Pol baterie s kapacitou 4 100 mAh, která dovoluje až 6 hodin provozu.

Doporučená cena modelu MX279H je 7 999 Kč, model MX239H pak pořídíte za 5 999 Kč, včetně DPH.