Telefónica zřizuje v Londýně digitální centrální středisko a zeštíhluje podnikatelské jednotky

Předseda představenstva a generální ředitel Telefóniky Cesar Alierta oznámil, že společnost vytváří podmínky pro další posílení své pozice globálního hráče v digitálním světě a zahajuje rozsáhlou restrukturalizaci svých podnikatelských útvarů. V rámci restrukturalizace bude ustavena nová „digitální“ organizační jednotka Telefóniky se sídlem v Londýně, s regionálními organizacemi v Madridu, Sao Paulu, v Silicon Valley a dalšími strategickými středisky v Asii, která přenese řadu pravomocí operátora ze Španělska do Velké Británie.

Nová organizace – Telefónica Digital Division – bude jednou ze tří hlavních obchodních divizí Telefóniky působících napříč Evropou a Latinskou Amerikou, přičemž provoz na domácím trhu ve Španělsku, dříve samostatné organizaci, bude náležet k organizaci v rámci Evropy.

Digitální Telefónica bude zaměstnávat 2500 odborníků převedených z jednotek New Global Services (vertikální business), Terra, Tuenti, Jajah, organizace výzkumu a vývoje Telefóniky, médií a dalších. V čele nové organizační jednotky bude Mathew Key, který v současné době řídí Telefónica Europe.

V prohlášení Telefónica uvedla, že ustavení londýnské organizace by mělo především „posílit postavení Telefóniky v digitálním světě a využít všechny příležitosti k růstu, které jsou v tomto prostředí hnací silou inovací, posílení portfolia produktů a služeb a maximalizace výhod velké zákaznické báze.“

Společnost rovněž oznámila ustavení nové provozní jednotky Global Resources, jejímž cílem bude „zajištění rentability a udržitelnosti podnikání s uvolněním a využitím úspor a řízení transformace Telefóniky na plně globální společnost.“ Tuto organizaci bude vést Guillermo Ansaldo, dosavadní šéf společnosti Telefónica Sp.. Termín ustavení této jednotky zatím nebyl oznámen.

José María Álvarez-Pallete, který nyní řídí společnost Telefónica Latin America, bude odpovídat za Evropu a Santiago Fernández Valbuena, dříve generální ředitel pro strategii, finance a korporátní rozvoj, bude mít na starosti Latinskou Ameriku.

Společnost prohlásila, „že nová organizační struktura, která byla 5. září schválena radou Telefóniky, zajistí zejména urychlení rozhodovacích procesů ve společnosti a zeštíhlení organizace.“

Ohlédnutí za Stevem Jobsem

Steve Jobs, muž, který silou svých vizí přebudoval Apple z pozice počítačové firmy na společnost spotřebitelských technologií s celosvětovým vlivem, zemřel ve svých 56. letech. Zpráva o jeho úmrtí přišla 5. 10. 2011, pouhých 24 hodin poté, co Apple představila nejnovější verzi iPhone (iPhone 4S).

Vraťme se jen o okamžik zpátky, do posledních dnů srpna letošního roku, kdy se Jobs rozhodl, že odstoupí z postavení generálního ředitele společnosti. V rezignačním dopise, který odeslal vedení společnosti dne 24. srpna, doporučil, aby se jeho nástupcem stal jeho dlouholetý spolupracovník, provozní ředitel Tim Cook. Vedení společnosti jeho doporučení vyhovělo a ve svém prohlášení jmenování Cooka potvrdilo. Apple současně uvedl, že Jobs zůstane přes rezignaci na funkci CEO i nadále předsedou představenstva společnosti.

I když Jobse v posledních létech pronásledovaly zdravotní problémy, uvědomoval si svoji odpovědnost a neviděl zvláštní důvod k rezignaci. „Vždycky jsem říkal, že kdyby někdy přišel den, kdy bych již nemohl plnit povinnosti CEO vůči společnosti Apple a očekávání na mně kladená, byl bych první, kdo by vám to sdělil. Bohužel, ten den přišel,“ napsal.

„Pokud jde o mého nástupce, vřele doporučuji, abychom dodrželi náš plán nástupnictví, s tím, že Tim Cook bude jmenován do funkce CEO společnosti Apple. Věřím, že Apple čekají nejlepší dny inovací. A těším se, že vše budu sledovat a přispívat k jeho úspěchu v nové roli.“

Apple poté Cooka do funkce potvrdila. „Timova třináctiletá služba byla pro Apple vynikajícím výkonem, prokázal pozoruhodný talent a zdravý úsudek při všem, co dělá,“ píše se v prohlášení.

Bez ohledu na schopnosti nového CEO však Jobsův odchod bude pro Apple zřejmě znamenat přechod do složitého období, protože společnost je v očích investorů i veřejnosti úzce svázaná s jeho jménem. Ztráta zakladatele tak může Apple oslabit.

Jobs spoluzaložil firmu Apple v roce 1976, ale byl z ní po mocenském zápase v představenstvu v roce 1984 vyloučen. Jeho návrat do čela v roce 1997 bylo ve firmě Apple výzvou k oživení prostřednictvím řady průkopnických produktů, nejprve iMac (1999), později s iPod (2001), iPhone (2007) a iPad (2010).

ICT Unie varuje před odkladem elektronizace státní agendy

Představitelé ICT Unie varují, že více než roční odklady implementace projektů elektronizace státní správy a samosprávy ohrozí dokončení projektu eGovernmentu. Může tím dojít ke značným finančním ztrátám na straně státu, ale i k růstu byrokratické zátěže občanů a firem. „Pokud se naplánované projekty nedokončí a nepropojí se navazující systémy, pak jsou zcela ztraceny všechny související investice,“ upozorňuje prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Jak dodal, oblast informačních technologií má svá specifika, která znemožňují aplikaci tzv. salámové metody, běžně používané například při stavbě silnic a dálnic. „Projekty – stavby v IT, pokud mají plnit svou naplánovanou finální úlohu, se musí dokončit v rozumném horizontu, neboť nelze zprovozňovat jen části – torza budovaného systému. Jejich finalizaci nelze odkládat. Už vůbec ne v řádu let,“ řekl Svatoslav Novák.

V této souvislosti se konkrétně zmínil např. o návrhu novely zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Ten obsahuje mimo jiné pasáž o elektronické spisové službě. Zatímco platná verze zákona počítá s převodem všech úředních dokumentů do elektronické podoby k 31. 7. 2012, novela tento termín posouvá o plné tři roky, tedy až na 31. 7. 2015!

„Takovýto posun, např. v rámci úsporných opatření vlády, ohrozí úspěšné dokončení celého projektu eGovernmentu. Nedostaví se tím potřebná efektivita státní správy a ve svém důsledku to ohrozí i konkurenceschopnost ČR. Zůstává otázkou, jak se budou realizovat navazující projekty jako portál datových schránek, státní digitální archiv, elektronická sbírka zákonů nebo funkčnost základních registrů. Ohrožena tím může být i elektronická komunikace přes datové schránky,“ vypočítává možné negativní dopady novely výše zmíněného zákona prezident ICT Unie.

Upozornil také na skutečnost, že velká část projektů je spolufinancována z fondů EU a může být ohroženo jejich další financování. „Chápu, že pro udržování systémů v chodu je třeba mít naplánované provozní prostředky. Pokud však vláda chce šetřit tak, že se realizace omezí legislativním způsobem, pak je to cesta do pekel,“ uvedl Svatoslav Novák. Stát se tím podle jeho slov zbavuje možnosti využívat nástrojů, které by ve výsledku přinesly skutečné dlouhodobé úspory a významné snížení státní byrokracie.

Společnost Apple se stala číslem jedna

Podle posledních údajů analytické společnosti International Data Corporation (IDC) došlo na trhu mobilních komunikátorů (smartphone) k významným změnám. Dlouhodobé vedoucí postavení společnosti Nokia na trhu mobilních komunikátorů bylo zlomeno a číslem jedna se nyní stala společnost Apple, a to díky trvalému nárůstu prodaných zařízení (meziročně o 141,7 %). Na druhé místo se dostala společnost Samsung, která za posledních 12 měsíců zaznamenala obrovských rozmach (nárůst o 380 %), díky úspěchu a oblíbenosti Galaxy S. Na třetí místo klesla společnost Nokia, která naopak zaznamenala velký propad (–30,4 %) a na čtvrté místo společnost Research In Motion (RIM), jejíž nárůst je poměrně malý (10,7 %). Páté místo si udržuje společnost HTC (nárůst 166 %), která se rychle blíží společnosti RIM.

Počet prodaných zařízení ve 2. čtvrtletí 2011 dosáhl 106,5 milionu, což v porovnání se 64,4 milionu ve 2. čtvrtletí 2010 představuje meziročně nárůst o 65,4 %. Nejvíce zařízení prodala společnost Apple, a to 20,3 milionu (19,1 %), následuje Samsung s 17,3 milionu, (16,3 %), Nokia s 16,7 milionu (15,7 %), RIM s 12,4 milionu (11,6 %) a HTC s 11,7 milionu (11 %).

„Na trhu smartphonů byl korunován nový lídr a jeho jméno je Apple,“ uvedl Ramon Llamas, vedoucí výzkumný analytik IDC. „Už od prvního iPhone v roce 2007 společnost Apple podnikala kroky v oblasti hardwaru, softwaru i distribuce, aby se její výrobky dobře vryly do paměti a dosáhla co nejvyššího podílu na trhu. Poptávka začala být tak vysoká, že je dokonce stále zájem i o modely staré jeden nebo dva roky.“

„Změny v Top 5 včetně vedoucího postavení naznačují, že se trh mobilních komunikátorů vyrovnává,“ řekl Kevin Restivo, starší analytik IDC. „Lídr trhu nemá žádný velký náskok, což předznamenává, že v Top 5 bude i nadále docházet ke změnám.“

Slovak Telekom a Ericsson podepsaly pětiletou smlouvu o řízených službách pro pevné sítě

Společnost Slovak Telekom, operátor s největší nabídkou multimediálních služeb na Slovensku, člen nadnárodní skupiny Deutsche Telekom, si vybral Ericsson jako dodavatele řízených služeb. Ericsson bude zabezpečovat podporu pro provozní středisko pevné sítě i její údržbu v terénu. Podle smlouvy o řízených službách v pevné síti – první pro Ericsson na Slovensku – přejde od 1. října 100 zaměstnanců společnosti Slovak Telekom do společnosti Ericsson, což bude významným přínosem pro rozšíření odborných zkušeností společnosti Ericsson v oblasti poskytování řízených služeb.

Ruediger J. Schulz, výkonný ředitel pro oblast sítí a IT Slovak Telekom, uvedl: „Naši zaměstnanci na Slovensku se přidají ke globální skupině Ericsson, která zaměstnává 50 tisíc odborníků v oblasti poskytování služeb pracujících ve 180 zemích. Díky nim získáme jako firma hodnotné kompetence a schopnosti pro rozvoj našeho podnikání i pro poskytování ještě lepší uživatelské zkušenosti našich zákazníků. Tuto smlouvu vnímáme jako další krok pro dlouhodobé partnerství se společností Ericsson.“

Marián Bezák, prezident společnosti Ericsson na Slovensku, uvedl: „Podnikání v oblasti manažovaných služeb je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů trhu. Operátoři si uvědomují výhody toho, že se místo provozování technologie mohou plně koncentrovat na prodej a marketingovou činnost. Díky smlouvě získáme zručnost a odborné znalosti zaměstnanců společnosti Slovak Telekom. To nám umožní rozšířit podnikání na Slovensku.“

Společnost Ericsson po celém světě poskytuje podporu sítím se 2 miliardami uživatelů a řídí sítě, které slouží 800 miliónům uživatelů. Ericsson investoval 1 miliardu USD do nástrojů, metod a procesů, které umožňují operátorům nezvyšovat náklady a současně poskytovat co nejlepší zkušenost zaměstnancům a klientům.

Ericsson bude řídit a organizovat stávající sítě Slovak Telekomu, zajišťovat provoz v terénu v nejrůznějších lokalitách po celém Slovensku a bude poskytovat reaktivní a proaktivní údržbu sítě.

T-Mobile a Alcatel-Lucent posouvají rychlostní limity v transportní sítí

Společnosti T-Mobile Czech Republic a Alcatel-Lucent spolu překročily další metu při výstavbě optických sítí v České republice. Vybrané části páteřní optické sítě T-Mobile nyní podporují přenosovou rychlost 100 Gb/s.

Operátor je tak jako první společnost v České republice připraven poskytovat jednotlivé služby propojující datová centra nebo mezinárodní tranzitní provoz v takovýchto rychlostech. Nová technologie T-Mobile, která je určena nejen pro firemní zákazníky, ale zejména jako páteřní infrastruktura pro 3G síť, tak pomůže i nadále nabízet zákazníkům tu nejrychlejší mobilní síť v České republice.

„Rozvoj optických komunikací vždy patřil mezi hlavní priority T-Mobile. Naše páteřní optická síť nyní pokrývá komunikaci mezi více než 60 největšími městy v České republice,“ řekl Frank Meywerk, výkonný ředitel technologického úseku společnosti T-Mobile Czech Republic, a dodal: „Vzhledem k neustále rostoucímu trendu přenášených dat jsou 100Gb technologie klíčové pro uspokojování potřeb našich zákazníků a současně mají potenciál pro snížení nákladů na provoz naší sítě.“

T-Mobile zprovoznil na své páteřní optické infrastruktuře služby 100 Gb/s mezi Prahou a několika krajskými městy. Tato optická síť využívá technologii optického směrování a hustého vlnového multiplexu (Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM) společnosti Alcatel-Lucent, která je vybavená novou generací optických prvků z dílny Bellových laboratoří a dokáže na těchto trasách dlouhých přes 600 km přenést 100Gb službu bez nutnosti regenerace optického signálu po celé trase. Technologie Alcatel-Lucent 1626 Light Manager, která je díky vylepšení o fotonickou platformu 1830 Photonic Service Switch (PSS) kompatibilní se sítěmi příští generace umožňujícími přenášet data o rychlosti 100 Gb/s, je krokem k plně optické síti, přináší lepší výkon a současně snižuje náklady na její provoz.

T-Mobile tak nákupem vysoce výkonné technologie od Alcatel-Lucent potvrdil svoji dlouhodobou strategii být významným integrovaným operátorem. Tento cíl naplňuje výraznými investicemi do vlastní infrastruktury a zaváděním technologických inovací, např. 3G síť T-Mobile jako jediná v ČR využívá technologii HSPA+ umožňující datové přenosy s rychlostí až 21 Mb/s. Alcatel-Lucent je přední společností na světě v oblasti optických komunikací a jako jediný dodavatel nabízí 100Gb systémy spojující optické a IP směrovací technologie.

David Grundel, generální ředitel společnosti Alcatel-Lucent Czech, vyzdvihl pozici společnosti jako světového lídra v optických komunikacích: „Nové typy cloudových služeb a zejména video ve vysokém rozlišení vede meziročně k 35% růstu objemu přenášených dat. Tento trend nás nutí k neustálým technologickým inovacím, mezi které bezesporu patří 100Gb technologie. Díky nasazení této naší technologie je společnost T-Mobile Czech Republic již dnes připravena odpovědět na nové trendy a je schopna přenášet provoz o rychlosti téměř 10 Tb/s, což je pro představu 300 klasických DVD filmů za jednu sekundu.“

Na český trh přichází firemní tablet Cisco Cius

Společnost Cisco uvádí na český trh tablet Cisco Cius, který je speciálně navržen pro firemní prostředí, poskytuje přístup k nástrojům pro týmovou spolupráci a slouží jako zařízení pro virtualizaci stolních počítačů. Spolu s aplikačním ekosystémem Cisco AppHQ tvoří ideální prostředí pro tvorbu, správu a nasazení aplikací. Trend přechodu firem z pevných počítačů na mobilní platformu, nejčastěji v podobě tabletů, potvrzují také nejnovější studie. Podle analýzy společnosti Deloitte nakoupí firmy v roce 2011 více než 10 milionů tabletů. Podle společnosti Gartner pak firemní výdaje na nákup tabletů porostou do roku 2015 meziročně o 52 %. Mobilní zařízení přitom požadují také samotní zaměstnanci, z nichž 60 % preferuje práci na dálku, kterou zařízení, jako je Cisco Cius, umožňují. Podle výzkumu společnosti Forrester Research bude v roce 2012 až 73 % zaměstnanců firem pracovat na dálku.

Tablet Cisco Cius, který je určený speciálně pro využití ve firmách, je plnohodnotný pracovní nástroj odpovídající nejnovějším trendům současného IT. Díky technologii virtual desktop rozšiřuje Cius možnosti pro služby založené na cloud computingu a kromě nativní podpory nástrojů pro spolupráci nabízí také kontinuální přenos HD videa, obrazové služby v reálné času, videokonference, přístup k e-mailu i webovému obsahu a umožňuje editovat a sdílet jakákoliv data, ať už jsou na lokálním úložišti nebo v prostředí cloudu. Cisco Cius je otevřená platforma pro komunikaci a spolupráci navržena pro co nejbezpečnější připojení zaměstnanců na cestách a umožnění přístupu a sdílení požadovaného obsahu.

„Cius není další z řady tabletů. Je uzpůsobený pro použití ve firmách a také jeho funkce a parametry přesně odpovídají potřebám, jaké jsou v podnikovém prostředí kladena na mobilní zařízení. V podstatě nejde jen o byznysový tablet, Cius je zároveň IP telefon příští generace, zařízení pro týmovou spolupráci a pro uživatele představuje také pomyslnou bránu do světa virtualizce. Maximální efekt pak přináší ve chvíli, kdy je součástí celého informačního ekosystému,“ řekl Petr Růžička, business development manager společnosti Cisco.

V případě spojení tabletů Cisco Cius s aplikačním prostředím Cisco AppHQ pak manažer IT dostává do rukou nástroj pro snadný vývoj, nasazení i správu aplikací. Součástí AppHQ jsou vývojářské nástroje, umožňující vytvářet, testovat a poskytovat aplikace pro Cisco Cius a kontrolní mechanismy pro správce IT, dovolující individuálně definovat, které aplikace lze v rámci organizace na tabletech provozovat. AppHQ lze využít také jako uzavřený ekosystém v rámci jedné společnosti – v interním repositáři (storefront, obdoba „app store“) mohou být k dispozici jen vybrané produkty třetích stran a vlastní firemní aplikace a rozšíření.

Virtualizace IT má pozitivní vliv na podnikání

Společnost VMware, globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloud computingu, oznámila výsledky průzkumu, který proběhl v rámci konference VMware Forum 2011 na konci června. Ze studie vyplývá, že 93 % firem působících v České republice spatřuje ve virtualizaci IT pozitivní přínos pro své podnikání. Průzkumu se zúčastnilo 372 zástupců privátních firem a institucí státní správy všech velikostí. Respondenti dále uvedli, že minimálně třetina z nich zvažuje možnost hostování svého IT mimo vlastní společnost a má zájem aktivně reagovat na nastupující trend cloud computingu.

„Virtualizace a cloud computing jsou hybnou silou dnešního světa informačních technologií. Přinášejí jednoznačné a měřitelné benefity jak informatikům v podobě efektivnější správy a vyšší flexibility vnitrofiremního ICT, tak i společnosti jako celku v masivní úspoře nákladů,“ uvedl Michal Stachník, regionální ředitel VMware pro Českou a Slovenskou republiku a dodává: „Zavést tyto technologie v praxi není nijak obtížné a takřka polovina dotázaných se hodlá věnovat uvedené problematice již v nejbližším období.“

Studie dále nastínila priority jednotlivých společností, kdy 56 % z nich vidí jako nejdůležitější téma správy a automatizace infrastruktury IT, následováno 41 %, které upřednostňují snahy o úsporu nákladů. U obou oblastí je patrný dvojnásobný nárůst oproti výsledkům studie z loňského roku, kdy téma správy a automatizace bylo prioritou pro 26 % dotázaných, úspory pak pro 23 %. Dalšími důležitými tématy jsou pro třetinu firem zajištění obnovy v případě výpadku a virtualizace koncových uživatelských stanic.

Nová Motorola PRO+

Uživatele v Evropě a Asii se mohou v říjnu těšit na nový mobilní komunikátor (smartphone) PRO+ od společnosti Motorola, který byl oficiálně představen na veletrhu IFA 2011 v Berlíně. PRO+ o rozměrech 62 × 119,50 × 11,65 mm a hmotnosti 113 g je vybaven fyzickou i dotykovou QWERTY klávesnicí, 1GHz procesorem, 4GB interní paměti (může být rozšířena až na 32 GB), 3,1palcovým displejem s rozlišením 640 × 480 pixelů, 5megapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením a bleskem a využívá operační systém Android 2.3 (Gingerbread). K dalšímu vybavení patří kompas, akcelerometr, snímač přiblížení, snímač světla a FM rádio.

Klíčové aplikace, jako jsou e-mail a kalendář lze posunovat přímo z domovské obrazovky, zatímco uživatelé mohou přistupovat a upravovat soubory s předem instalovanou aplikací cloud Quickoffice Connect. K dalším aplikacím, které jsou součástí mobilního komunikátoru, náleží Adobe Flash Player 10.3, Google Maps 5.0 a Google Talk. Rovněž je počítáno, že mobilní komunikátor může být ukraden nebo ztracen, takže SD karty jsou šifrované a mohou být dálkově zničeny. Možnosti konektivity zahrnují duální WCDMA 850/1900/2100, 850/1700/2100, 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 14,4 Mb/s, HSUPA 2 Mb/s, EDGE třídy 12, GPRS třídy 12 a dále pak např. 3,5mm jack headset, USB 2.0 HS, BOTA, PC Sync, funkce 3G Mobile HotSpot, která umožňuje komunikovat až s pěti dalšími zařízeními WiFi.

Možnosti přehrávání zahrnují mnoho různých audio (AAC, AAC +, AAC + Enhanced, AMR NB, MIDI, MP3, RA, WAV, WMA) i videoformátů (MPEG4, H.264) stejně jako možnosti komunikace prostřednictvím zpráv MMS, SMS, e-mail, IM (Dwnld Java, Embedded). Baterie s kapacitou 1600 mAh umožňuje až 8 h volání a 13 dní v pohotovostním režimu. Cena mobilního komunikátoru zatím stanovena nebyla.

Dopad vysoké rychlosti připojení na výši HDP

Nová zpráva, kterou společně vypracovali Ericsson, Arthur D. Little a Chalmersova technologická univerzita na základě průzkumu provedeného v 33 zemích OECD, vyčísluje důsledky vysoké rychlosti připojení a ukazuje, že při každém zdvojnásobení rychlosti připojení se HDP zvýší o 0,3 %. Růst HDP o 0,3 % v zemích OECD odpovídá 126 miliardám USD. To je částka větší než společné HDP pobaltských států a je to více než sedmina průměrné míry růstu zemí OECD v uplynulém desetiletí.

Studie rovněž dokazuje, že další zdvojnásobení rychlosti připojení může vést k růstu HDP, který přesáhne 0,3 % (např. čtyřnásobně vyšší rychlost připojení bude stimulem ke zvýšení růstu o 0,6 %).

Dostupnost a kvalita vysokorychlostního připojení významně podporují hospodářský růst. Ericsson a Arthur D. Little v loňském roce zjistili, že každé zvýšení počtu uživatelů vysokorychlostního přístupu k internetu o 10 % zvýší růst HDP o 1 %.

Tento růst vychází z vyšší přímé i nepřímé hospodářské činnosti, která je spojena se vznikem nových pracovních míst potřebných k vybudování infrastruktury vysokorychlostního připojení a k okamžitému zvýšení efektivity hospodářství. Hospodářský růst zároveň vyplývá ze záměrně vyvolaných změn pracovních postupů a procesů na všech úrovních společnosti. Účinek záměrně vyvolaných změn pracovních činností představuje nejudržitelnější rozměr vyššího růstu a může tvořit až třetinu výše uvedené hodnoty růstu HDP.

„Připojení umožňuje využívat pokročilejší online služby, chytřejší služby infrastruktury, dále také spojení na dálku a telekonferenční hovory. Například v oblasti zdravotní péče očekáváme, že mobilní aplikace bude využívat 500 milionů občanů.“ prohlásil Johan Wibergh, ředitel obchodní divize sítě společnosti Ericsson.

Na Světovém fóru o vysokorychlostním připojení, které se konalo v letošním roce v Paříži, prohlásil Johan Wibergh: „Očekáváme výrazný nárůst počtu uživatelů. Ze současné asi jedné miliardy uživatelů, kteří mají přístup k vysokorychlostnímu přístupu k internetu, na přibližně 4 miliardy v roce 2015. Většina z tohoto počtu bude mít k dispozici mobilní vysokorychlostní připojení. Přístup k internetu a vysokorychlostnímu připojení představuje pouhý začátek inovací, spolupráce a společenského života.“

Výsledky průzkumu potvrzují, že státní strategie, které si uvědomují význam vysokorychlostního připojení a podporují jeho dostupnost, jsou správné. Tento průzkum je vůbec prvním svého druhu, protože vyčísluje ekonomické dopady zvýšení rychlosti připojení formou komplexní vědecké metody za použití veřejně dostupných dat.

Tisková oprava

Autorem článků na str. 21 (Multifunkčné komunikačné riešenie ISURUS od ST) a na str. 23 (CloudComputing pod značkou ST ) v minulém čísle je Ing. Marián HANKO.