5. konference ČIMIB

Dne 24. listopadu 2010 se v budově Prague Gate v Praze Chodov uskutečnila 5. konference Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) tentokrát pod  titulem „Mobilní zařízení a bezpečnost firemních dat“. Základním cílem ČIMIB je sdružovat odborníky a firmy zabývající se informační bezpečností a podporovat výměnu jejich zkušeností a znalostí. Sdružení vytváří nekomerční platformu pro setkávání členů s potenciálními zájemci o informační bezpečnosti, která napomáhá při rozšiřování důležitých informací a cenných zkušeností. V rámci 5. konference ČIMIB, které se zúčastnilo cca 60 účastníků, byly diskutovány otázky související s mobilní komunikací a zabezpečením citlivých informací společností.

Na úvod všechny účastníky pozdravil a přivítal Ivo Vašíček (ČIMIB), který upřesnil program konference a dalších organizační záležitosti a celou akci moderoval. Dopolední blok zahrnoval tyto přednášky: Podívejme se nejen na mobilní bezpečnost v širším kontextu (Michal Rada, Iniciativa informatiky pro občany), Bezpečný digitální podpis v praxi, situace v ČR (Dagmar Hornychová, Iniciativa informatiky pro občany), Piráti mobilních komunikací – prokletí Černé ostružiny (Zdeněk Adamec, Volksbank CZ, a. s.), Bezpečnost mobilní kanceláře (Peter Valovič, ČIMIB), DNSSEC v praxi (Ondřej Surý, CZ.NIC), Averia – vydavatelství odborných on-line magazínů (Katarína Rusnáková, ICT Security), Kaspersky – komplexní ochrana smartphonu (Bohdan Vrabec, PCS spol. s r.o.), DNS Ruckus Wireless Enterprice Mobility (Martin Šmrha, DNS a. s.).

Odpolední blok zahrnoval tyto přednášky: Safetica – Ochrana proti lidskému faktoru v mobilní kanceláři (Jakub Mahdal, COSECT), Možnosti zabezpečení mobilní komunikace (Jan Křečan, T-Mobile Czech Republic a. s.), Vzdělávání zaměstnanců v oblasti mobilní bezpečnosti (Marek Chlup, ČIMIB).

Partnery konference byly společnosti Averia, DNS, ICZ, Juniper Networks, Kaspersky, Safetica a T-Mobile Czech Republic. Mediálními partnery byly server Hoax, on-line magazíny ICT Security a Net Guru a společnost IT Systems.

Většina podniků chce být blízko špičkové technologie, ale ne příliš blízko

Divize Motorola Solutions společnosti Motorola oznámila výsledky průzkumu, který provedla společnost IDC. Tento průzkum, sponzorovaný společností Motorola, byl publikovaný jako volný článek s názvem „Budoucí využití komunikačních technologií v oblasti EMEA“. Trend zmiňovaný v názvu ukazuje, že i když většina firem je nadšená z nových technologií, které slibují nárůst produktivity, jsou tyto společnosti zároveň opatrné, pokud mají být první, kde bude technologie instalována. Dávají raději přednost tomu počkat, než začnou být tato řešení obecně přijímána ve větší míře.

Pouze 19 % společností udává, že inovují – jinými slovy, že jsou prvními ve svém odvětví, které instalují nové technologie. Většina buď přijímá inovace v rané fázi (22 %) nebo jsou mezi prvními z většiny, která přijímá novinky (30 %). Pouze 7 % společností přiznává, že inovacím odolává.

Pokud jde o to, kde podniky hledají inspiraci pro oblast technologií, jsou jako nejvíce inovativní chápána média a telekomunikační společnosti (37 %), následuje výroba (28 %), doprava a logistika (23 %).

Zatímco zjištění poukazují na opatrný přístup k investicím do technologií, objevují se zajímavá statistická data, co se týče konkrétních technologických instalací.

  • Velké množství organizací v oblasti EMEA využívá sítě WLAN (84 %), mobilní terminály (81 %) a VoIP (69 %). Zhruba polovina respondentů (52 %) tvrdí, že jejich organizace využívá venkovní přístup k internetu.
  • Překvapivé je, že RFID je jako relativně nová technologie využívána téměř čtvrtinou všech dotazovaných organizací (27 %)
  • Široké přijímání nových technologií.  Průzkum ukázal, že 49 % respondentů využívá jednotnou komunikaci, 47 % využívá cloud computing a 40 % video s vysokým rozlišením. Je zajímavé, že 40 % společností využívá firemní sociální sítě a 27 % hlasem ovládaná zařízení.
  • Z těch společností, které v současné době nevyužívají tato řešení, 33 % nemá zájem o využívání cloud computingu v příštích pěti letech a 22 % se nechystá využívat jednotnou komunikaci. Tato data podporují trend počkat a vidět, který zmiňuje nadpis.
  • Různé trhy mají různé stimulace. V Saudské Arábii uváděla téměř polovina respondentů jako největší výhodu vyšší produktivitu podniku. Zatímco pro holandské společnosti je největším přínosem ekologická efektivita.
  • Místní variace: vzorky z jednotlivých zemí poukázaly na vyšší využívání jednotné komunikace v Itálii (63% využití), v Saudské Arábii (64 %) a ve Španělsku (61 %). Objevily se také náznaky nižšího využívání v Nizozemí (26 %) a ve Francii (35 %).
  • Vysoká úroveň nasazení sociálních médií. 40 % respondentů využívá podnikové sociální technologie, což naznačuje, že sociální technologie se posouvají od sociální stránky ke skutečnému vlivu na pracovišti.

„Zjištění ve zprávě naznačují, že prodejci technologií se musí soustředit na prokazování přínosu nových instalací pro podniky spíše než na jednoduché zdůrazňování vlastností a výhod. Když vezmeme v úvahu současné ekonomické klima, je pochopitelné, že investice jsou obklopené určitou opatrností, která nepochybně vede k váhání, zda být první v přijímání nových technologií. Nicméně pokroky v mobilním computingu, rádiových sítích, VoIP a cloud computingu mohou organizacím, které mají odvahu investovat nabídnout významné a okamžité výhody, avšak organizace musejí mít jistotu, že jejich angažovanost vyústí v podstatnou návratnost jejich investic,“ tvrdí Marco Landi, viceprezident pro EMEA, Motorola Solutions.

Ultra rychlé přípojky vyžadují Evropě i USA chytrý marketing

Téměř 40 % evropských a amerických uživatelů internetu si podle studie analytické společnosti Analysys Mason nemyslí, že by pro ně přechod na ultra rychlou přípojku k internetu znamenal nějaký podstatný rozdíl, pokud se týká jejich online aktivit. Toto zjištění klade na poskytovatele služeb zvýšené nároky, zejména s ohledem na formulaci přínosu nabízených služeb pro potencionální uživatele, aby bylo možné stimulovat jejich zájem o takové služby. Většina uživatelů rovněž uvádí, že i po případném přechodu na ultra rychlý přístup k internetu nepředpokládají významné změny v typech a využívání svých aplikací. To podle Analysys Mason naznačuje, že mnozí uživatelé nové aplikace neznají a nemají s nimi ani žádnou zkušenost. Nárůst počtu připojených zařízení (v domácnosti již je obvykle dva a více počítačů) k domácí síti vede k vyšším nárokům na přenosovou kapacitu, což může významně stimulovat poptávku po ultra rychlých přípojkách. Asi 20 % respondentů uvedlo, že 100Mb/s přípojka by jistě eliminovala problémy s nižší kvalitou spojení, ke které dochází při současném připojení několika uživatelů v rámci jedné domácnosti.

Aastra uvádí na trh IP telefony pro Microsoft Lync Server 2010

Společnost Aastra, globální poskytovatel řešení podnikových komunikací, rozšiřuje svoji oceňovanou řadu IP telefonů o modely pro platformu Microsoft Lync Server 2010, konkrétně o telefony Aastra 6721ip a 6725ip. Tyto produkty jsou na trh uváděny současně s listopadovým ohlášením serveru Microsoft Lync Server a jsou okamžitě dostupné.

Telefony Aastra 6721ip a 6725ip, které disponují mimořádnou hlasovou kvalitou a stylovým designem, jsou integrovány se serverem Microsoft Lync Server 2010 a nabízejí uživatelsky přívětivý přístup ke svým funkcím, čímž představují silné unified communications (UC) nástroje. Oba modely mohou fungovat i nezávisle na PC, takže mohou být rychle implementovány a snadno rozšiřovány dle obchodních potřeb. Aastra 6725ip nabízí další výhody díky připojení k PC prostřednictvím USB kabelu pro těsnou integraci s Microsoft Lync Serverem 2010. Funkce vytáčení čísla na jedno kliknutí (click-to-dial) je obohacena o stav přítomnosti zajišťující účinnější správu volání pro podnikové uživatele a pro týmovou spolupráci.

„Softwaroví klienti a mobilní zařízení zcela jistě plní požadavky některých zaměstnanců, ale mnoho dalších bude vyžadovat tradiční telefonní přístroje. Modely telefonů Aastra 6721ip a 6725ip poskytnou zákazníkům Microsoftu větší výběr z  koncových telefonních zařízení. Pro společnost Aastra se jedná o pozitivní krok, který otevře nové příležitosti na trhu unified communications. Společnosti Microsoft na druhé straně přidává partnera se silnou znalostí v oblasti unified communications a koncových zařízení,“ říká Brian Riggs, Research Director ze společnosti Current Analysis.

Telefony Aastra 6721ip a 6725ip byly navrženy tak, aby poskytovaly prvotřídní uživatelské služby pro snadné využívání funkcí unified communications včetně: intuitivního rozhraní jasně zobrazeného na barevném 3,5“ LCD displeji, snadného přístupu k nejdůležitějším funkcím volání pomocí navigačních kláves a širokopásmového zvuku vylepšujícího čistotu všech volání, což je důležité zejména pro společnosti, které působí mezinárodně.

Telefon 6721ip nabízí svým uživatelům výběr standardních funkcí za výhodnou cenu a poskytuje tak základní úroveň, jež postačuje většině uživatelů v běžném provozu. Funkčně bohatý telefon 6725ip je pak alternativou pro zkušenější uživatele. Oba modely těží z tradiční spolehlivosti a kvality produktů značky Aastra.

„Uvedení typů 6721ip a 6725ip je v souladu se strategií Aastra poskytovat velký výběr, vysokou kvalitu a hodnotu na trhu podnikových komunikací,“ řekl Frederic Boone, manažer společnosti Aastra pro střední a jihovýchodní Evropu. „Vážíme si příležitosti, kterou nám spolupráce se společností Microsoft dává v oblasti dodávek UC řešení, jež vedou ke splnění požadavků dnešních zaměstnanců na komunikaci všemi možnými způsoby,“ dodává F. Boone.

„Spojení softwaru Microsoft Lync Server 2010 s nejnovějšími IP telefony Aastra nabízí zákazníkům integrovanější funkčnost,“ říká Kirk Gregersen, senior director of Communications Server Marketing ve společnosti Microsoft. „Tímto partnerstvím poskytuje Aastra nově svým zákazníkům bohatší propojení transformující každý kontakt do interakce s vyšší mírou spolupráce, motivace a dostupnosti.“

Nové telefony též podporují požadavky klíčových IT manažerů na jednodušší a nákladově efektivní nasazení UC řešení kombinovaného se serverem Microsoft Lync Server 2010.

SES ASTRA získala klíčového zákazníka

Společnost SES ASTRA, člen skupiny SES, oznámila, že získala společnost CME jako klíčového zákazníka pro vysílání na pozici 31,5° východní délky. CME je předním poskytovatelem multimediálního obsahu a provozuje firmy působící v oboru televizního vysílání, internetu a tvorby televizního obsahu v šesti zemích střední a východní Evropy s celkovým počtem obyvatel přibližně 50 milionů. Portfolio úspěšných kanálů CME v Rumunsku a Bulharsku zahrnuje oblíbené televizní programy jako PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro a MTV Romania, resp. bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, Pro.bg a Ring.bg v Bulharsku.

Od ledna 2011 bude CME dlouhodobě využívat transpondér na pozici 31,5° východní délky k distribuci televizního signálu do kabelových sítí pro diváky v Rumunsku a Bulharsku. SES ASTRA díky tomuto kontraktu získá přístup k milionům domácností s kabelovou přípojkou na dvou nejrychleji rostoucích trzích ve střední a východní Evropě.

Východní délka 31,5° je novou orbitální pozicí společnosti SES ASTRA pro střední Evropu a Střední východ. Doplňuje další velmi úspěšnou orbitální pozici společnosti SES ASTRA pro střední a východní Evropu na 23,5° východní délky a nabízí prostor k dalšímu růstu v tomto regionu.

„Společnost CME se stává naším prémiovým zákazníkem pro orbitální pozici 31,5° východní délky. Uzavření této dohody nám pomůže výrazně zvýšit náš dosah v Rumunsku i Bulharsku a dokladuje, že se nám podařilo etablovat pozici 31,5° východní délky jako nový orbitální hotspot pro tento region. Těšíme se na další posilování naší pozice a brzké uzavírání dohod s dalšími zákazníky,“ uvedl Norbert Hölzle obchodní ředitel společnosti SES ASTRA

Claudiu Paraschiv, vedoucí TV technologií ze společnosti CME, poznamenává: „Velice nás těší, že jsme opět posílili naše vztahy se společností SES ASTRA. Pro orbitální pozici SES ASTRA 31,5° východní délky jsme se rozhodli proto, že nabízí vynikající pokrytí a technickou spolehlivost v našich cílových trzích.“

LG představuje 7,2 mm štíhlý monitor E90

Společnost LG Electronics CZ (LG), která je světovým lídrem a technologickým inovátorem v oblasti domácích spotřebičů, spotřební elektroniky a mobilních komunikací, představuje špičkový LED monitor LG E90. Tento prémiový LED monitor patří mezi nejštíhlejší na světě – jeho tloušťka činí neuvěřitelných 7,2 mm a rozhodně nejštíhlejší LED monitor z celého portfolia monitorů značky LG.

„Monitor LG E90 ukazuje, co vznikne kombinací nejpokročilejší technologie a překrásného designu. Model E90 se tak stává revolučním produktem v oblasti technologie, designu a především kvality obrazu. Použitá technologie SUPER LED je ukázkou toho, jak velký technologický náskok má společnost LG.“ uvedl Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ.

Stále více uživatelů sleduje filmy na počítačích, kvalita displeje je proto velmi důležitá. Model E90 je nejlepší volbou pro sledování akčních filmů nebo sportovních zápasů: jeho odezva činí pouhé 2 ms. Díky tomu je zaručen ostrý obraz i při nejrychlejších filmových sekvencích. A nemusíte přitom sledovat filmy v dokonalé kvalitě z Blu-ray. Díky patentovanému programu Image Booster od společnosti LG je možné vylepšit i kontinuální vysílání videa a obsahu pocházejících ze serverů, jako je YouTube. Díky aplikaci Image Booster budou na monitoru E90 i filmy s nižší kvalitou vypadat úchvatně.

Nový monitor je také značně ekologický. E90 spotřebuje o 40 % méně elektrické energie, než LCD monitory s konvenčním CCFL podsvícením. V monitoru nejsou použity nebezpečné materiály, jako jsou rtuť nebo halové prvky. LG E90 je dostupný na českém trhu od konce ledna 2011 za doporučenou maloobchodní cenu od 7400 Kč vč. DPH.

Acer Revo 100 – špičkové multimediální řešení pro domácnost

Elegantní moderní design a výkonné multimediální funkce, takový je ve stručnosti Acer Revo 100. V obývacím pokoji snadno propojí multimediální obsah na všech počítačích i mobilních zařízeních, zprostředkuje připojení k internetu a zajistí domácí zábavu ve špičkové kvalitě.

Počítač Revo 100 je vybaven aplikací Acer clear.fi, která běží v domácí síti. Automaticky zjistí všechna přítomná domácí zařízení a umožní nalézt, sdílet, hrát, ukládat a sledovat veškerý multimediální obsah kdekoli v domácnosti snadným, intuitivním a inovativním způsobem. V domácí síti lze jednoduše propojit veškerá zařízení – inteligentní mobilní telefon, notebook, netbook, HD mediální přehrávač, osobní počítač typu vše v jednom či dokonce domácí paměťové zařízení. Můžete tedy sledovat multimédia a bavit se bez ohledu na to, kde je multimediální obsah uložen.

Acer clear.fi se skutečně uživatelsky příjemným rozhraním se vyznačuje čtyřikrát snadnějším ovládáním: snadné nastavení, okamžité připojení k ostatním zařízením v síti, jednoduché vyhledání multimediálních knihoven, pohodlné sdílení, přehrávání či ukládání mediálních souborů pouhým přetažením funkcí „drag and drop“ na kterýkoli připojený přístroj, snadné rozšíření, které umožňuje přidávat další zařízení nebo zvětšit kapacitu paměťového zařízení.

Tenký a elegantní počítač Acer Revo 100, který zaujme moderním vzhledem a matně černou povrchovou úpravou, lze postavit ve svislé poloze do stojanu anebo položit ve vodorovné poloze na plochu jako běžný elektronický spotřebič. Tenký inovativní RevoPad je rádiové ukazovací zařízení, které pracuje ve dvou režimech. Stisknutím tlačítka přepínače změníte snadno RevoPad na dotykovou klávesnici, na níž můžete jednoduše psát. Dalším stisknutím tlačítka získáte vícedotykové ukazovací zařízení, které umožňuje přesouvat kurzor a intuitivními pohyby prstů prohlížet zobrazení, otáčet je a zvětšovat či zmenšovat.

Počítač Acer Revo 100 je osazen dvoujádrovým procesorem AMD Athlon™ II Neo a vybaven grafickým řešením příští generace NVIDIA® ION™, které zajišťuje zobrazení v plném vysokém rozlišení 1080p. Acer Revo 100 může být dodán s interním televizním tunerem i vypalovacími mechanikami DVD nebo optickou mechanikou BD Combo. Volitelná mechanika BD Combo umožňuje přehrávat obraz 1080p 3D, pokud připojíte displej s rozhraním HDMI 3D. Podporuje až 4GB paměť DDR3 a pevný disk s velkou kapacitou 750 GB. Pro dosažení ještě větší flexibility je Acer Revo 100 vybaven třemi USB porty, víceformátovou čtečkou paměťových karet a připojením k pevné i rádiové síti a je dodáván s předem instalovaným 64bitovým operačním systémem Windows® 7 Home Premium, který umožňuje používat Revo jako běžný osobní počítač.

Bezpečnost v roce 2011: Cílem útočníků budou mobilní zařízení a geolokační služby

Společnost McAfee zveřejnila ve studii Threat Predictions 2011 svoji předpověď hrozeb na příští rok. Odborníci z laboratoří McAfee Labs se v této prognóze domnívají, že největší zájem internetových podvodníků budou v příštím roce vyvolávat sociální sítě. Zločinci se zde budou pokoušet např. o zneužívání služeb pro zkracování odkazů a geolokačních služeb. U odkazů na škodlivé weby lze pomocí jejich zkrácení maskovat skutečnou cílovou adresu a tyto zkrácené odkazy lze navíc snadno a ve velkém množství generovat automaticky. Informace získané z geolokačních služeb (prostřednictvím několika kliknutí lze snadno zjistit a vědět kdo, s kým, a odkud prostřednictvím sociálních sítí komunikuje, odkud pochází, kdy lidé „chatují“, jaké informace si vyměňuji i jaké používají operační systémy apod.) zase podvodníkům výrazně zjednoduší např. cílené sociální inženýrství, protože tímto způsobem získají podrobnější informace o své budoucí oběti.

Případ WikiLeaks a jeho mediální publicita zřejmě zvýší množství politicky motivovaných útoků (hacktivismus). V roce 2010 byly nejpopulárnějšími novými technologiemi a zařízeními Google Android, Apple iPhone a iPad, Foursquare, Google TV a Mac OS X. Lze předpokládat, že počítačoví zločinci se zaměří i tímto směrem. Chytré telefony se totiž stále více používají i v podnikové sféře, ale často bez odpovídajícího zabezpečení – kompromitace těchto zařízení bude představovat velkou hrozbu pro citlivá firemní data.

V příštím roce se bude objevovat stále více malwaru určeného pro zařízení Apple iPhone (rizikem jsou zejména telefony „odemčené“ metodou jailbreaking) a iPad. Tyto škodlivé kódy budou stále sofistikovanější. Právě na mobilní zařízení se již koncem roku 2010 zaměřili i provozovatelé botnetu Zeus.

Přibývat bude malwaru podepsaného různými bezpečnostními certifikáty, ve většině případů podvrženými. Podvodníci dokážou stále účinněji maskovat odesílatele/autora  škodlivé zprávy a předstírat, že jím je někdo, koho adresát zná. Provozovatelé botnetů budou spojovat své sítě (např. Zeus a SpyEye) a tyto botnety pak zřejmě dokážou lépe odolávat jak bezpečnostním firmám, tak i policejnímu postihu. Botnety se budou stále více soustřeďovat na získávání citlivých dat namísto rozesílání spamu.

Firmy všech velikostí a po celém světě budou vystaveny rostoucímu množství pokročilých a cílených útoků typu APT (advanced persistent threat), které budou směřovat proti archivům e-mailů, úložištím souborů, databázím a dalším citlivým datům a duševnímu vlastnictví firem.

Android se stane v roce 2011 číslem jedna

Podle analytické společnosti Digitimes Research, ačkoliv je Symbian (operační systém, OS pro inteligentní mobilní telefony) v tomto roce nejvíce prodávaný OS, lze očekávat pokles jeho podílu na trhu na 35,5 %. Největší vzestup zaznamenal OS Android od společnosti Google Inc., který se vyšplhal z pátého místa v roce 2009 již na druhé místo. Jeho podíl na trhu činí 20,8 %, což představuje 58,5 milionů prodaných inteligentních telefonů. BlackBerry společnosti Research in Motion a iOS společnosti Apple jsou na třetím a čtvrtém místě s podílem na trhu 17,5 % resp. 16,8 %. Podle předběžné prognózy by se číslem jedna pro příští rok měl stát OS Android s podílem 29,7 %, následovaný Symbian 28 %, iOS 16,7 %, BlackBerry 14 % a Windows Mobile 5,1 %.