Výsledky skupiny Slovak Telekom za prvých deväť mesiacov 2009

V reportovanom období sa skupina Slovak Telekom sústreďovala predovšetkým na rozširovanie širokopásmových služieb vo fixnom aj mobilnom segmente a stabilizáciu v oblasti hlasových služieb. Celkové výnosy skupiny dosiahli 734,1 miliónov eur.

Výnosy skupiny Slovak Telekom za deväť mesiacov roku 2009 medziročne poklesli o 4,6% na 734,1 mil. €. Pokles zaznamenali služby pevnej siete (-6,2%), ako aj mobilné služby (-4,6%). Zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) zaznamenal mierny medziročný pokles o 2,0% na 346,7 mil. €. Pokles v oblasti fixnej siete predstavoval -5,6%, oblasť mobilných služieb rástla o 0,5%. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol hodnotu 151,7 mil. €, s medziročným nárastom o 5,3%. Čistý zisk medziročne narástol o 2,1% na 123,8 mil. €. Voľný prevádzkový cash flow poklesol o 7,1% na sumu 210,7 mil. €.

Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekom: „Výnosy skupiny Slovak Telekom ovplyvňuje fakt, že pôsobí na trhu charakteristickom postupným znižovaním záujmu zákazníkov tzv. fixného hlasu, vysokou mierou saturácie na trhu mobilných hlasových služieb a pretrvávajúcim záujmom zákazníkov o širokopásmové služby. Vzhľadom na silný konkurenčný tlak na znižovanie cien a regulačnú politiku Európskej komisie, sa zároveň znižujú aj priemerné výnosy na jedného zákazníka. Napriek týmto skutočnostiam sme dosiahli nárast prevádzkového a čistého zisku skupiny, a to vďaka pokračovaniu niekoľkoročného vnútorného programu zvyšovania efektivity, ktorý sme zintenzívnili ešte v minulom roku. Skupina sa aj naďalej sústreďuje na poskytovanie kvalitných širokopásmových fixných a mobilných služieb, kde aj napriek aktuálnej ekonomickej situácii zaznamenávame rast zákazníckej bázy.“

Celkové výnosy z pevných liniek medziročne poklesli o 6,2% na 335,9 mil. €. Reportovaný pokles výnosov z pevnej hlasovej služby čiastočne vyvážil rast výnosov širokopásmových a IT služieb. Všeobecný trend poklesu výnosov z tradičnej hlasovej telefónie je viditeľný aj v oblasti pevnej sieti Slovak Telekomu. Na konci septembra 2009 evidoval Slovak Telekom 1,104 milióna pevných liniek, s medziročným poklesom o 1,9%. Rodinná pevná linka si posilňuje pozíciu najvýhodnejšieho spôsobu komunikácie na dlhé hovory, dokonca ponúka aj neobmedzené volania do slovenských pevných sietí 24 hodín denne.

Výnosy z poskytovania širokopásmových a internetových služieb narástli o 2,6% na 69,0 mil. €. Rast pozitívne ovplyvnil predovšetkým zvyšujúci sa počet zákazníkov širokopásmových služieb, a to medziročne o 18,3 % (57 500). K 30. septembru 2009 spoločnosť evidovala 372 600 širokopásmových prístupov. K rastu prispelo rozširovanie pokrytia a neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. V snahe priblížiť ponuku a pribúdajúce funkcie Magio TV, si mohli zákazníci objednať službu na dva mesiace zadarmo. Spoločnosť znížila aj počiatočné náklady pri zriadení služby, pretože od augusta si zákazníci už nemusia kupovať set-top box, ale môžu si ho prenajať.

Výnosy z poskytovania dátovej komunikácie medziročne poklesli o 3,1% na 44,0 mil. €. Tento pokles úspešne vykompenzovali výnosy z poskytovania IT služieb. Vnútorný program zvyšovania efektivity, odštartovaný koncom minulého roku, sa pozitívne podpísal pod 6,6%-ný pokles prevádzkových nákladov. Nižšie náklady nedokázali plne vykompenzovať klesajúce výnosy a preto zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) medziročne poklesol o 5,6% na 138,8 mil. €.

Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) bol pozitívne ovplyvnený medziročným poklesom odpisov o 12,7%, ktoré boli v minulosti navýšené predovšetkým kvôli mimoriadnym jednorazovým odpisom. Na základe tohto vývoja sa EBIT medziročne zvýšil o 14,6% na 43,9 mil. €.

Čistý zisk vzrástol o 290,7% na 138,7 mil. €. Výnimočný nárast bol dosiahnutý predovšetkým vyplatením dividend zo spoločnosti T-Mobile Slovensko. Tento efekt sa nepremietol do nárastu čistého zisku skupiny, nakoľko výplata dividend z dcérskej spoločnosti T-Mobile Slovensko je transakciou v rámci skupiny, ktorá je eliminovaná pri konsolidácii. Výnosy spoločnosti Zoznam a Zoznam Mobile poklesli o 29,5% na úroveň 3,627 tis. €.

Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekom: „Správnosť zamerania sa na rozširovanie širokopásmových služieb v oblasti pevnej siete, a to tak z hľadiska obsahu, ako aj pokrytia, potvrdil takmer 20%-ný nárast prístupov v tomto segmente. Počet zákazníkov digitálnej televízie Magio pritom vzrástol o viac ako 66% a výrazne prekročil hranicu 50 000. Ďalších 75 tisíc domácností získava prístup k najmodernejším službám vďaka špeciálnym miniDSLAM zariadeniam, ktore umožňujú využívať Magio internet a Magio TV v odľahlých obciach na Slovensku. V týchto dňoch sme začali s prvými testami satelitného vysielania, ktoré prinesie televíziu Magio na celé územie Slovenska. Naša spoločnosť sa týmto krokom stáva prvým slovenským multimediálnym operátorom, ktorý bude digitálnu televíziu ponúkať nielen na pevnej (metalickej a optickej) sieti, ale aj prostredníctvom satelitnej technológie. Samozrejme, pokračujeme aj v rozširovaní optickej infraštruktúry, ktorá je dostupná vyše 270 000 domácnostiam. Som rád, že sa dosiahnuté výsledky odzrkadlili aj v miere zákazníckej spokojnosti, vyjadrenej TRI*M Indexom. Slovak Telekom potvrdzuje aj v treťom štvrťroku vysokú úroveň spokojnosti v bytovom i firemnom segmente, a dosiahnutými hodnotami sa radí medzi najlepšie spoločnosti v rámci skupiny Deutsche Telekom.

Výnosy spoločnosti T-Mobile Slovensko dosiahli k 30. septembru 2009 výšku 421,0 miliónov eur a oproti rovnakému obdobiu v roku 2008 sa znížili o 4,6%. Tento vývoj je predovšetkým dôsledkom pokračujúceho znižovania cien hovorov a ďalších služieb, ako aj množstva regulačných opatrení v telekomunikačnom prostredí. Vývoj výnosov pritom kontrastuje s významným nárastom celkovej prevádzky, ako aj priemernej prevádzky v minútach na jedného zákazníka, ktorá medziročne stúpla o 12%.

Za prvých deväť mesiacov roka vykázal T-Mobile zisk pred započítaním úrokov, daní, a odpisov (EBITDA) vo výške 208,0 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 0,5%. T-Mobile teda dokázal vykompenzovať klesajúce výnosy úsporami na strane nákladov a udržať si tak vysokú mieru efektivity. V tomto roku však T-Mobile pokračoval aj vo významných investíciách do nových i existujúcich zmluvných zákazníkov, čo sa odráža na ich postupne sa zvyšujúcom podiele v celkovej zákazníckej báze.

Ku koncu septembra 2009 využívalo služby T-Mobilu celkovo 2,301 milióna zákazníkov. Spoločnosti sa v tomto období podarilo dosiahnuť významnú métu v štruktúre zákazníckej bázy – až 60 % už patrí do segmentu zmluvných zákazníkov a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa ich podiel zvýšil o ďalšie štyri percentuálne body.

Pre prvé tri štvrťroky roka 2009 bolo charakteristické postupné znižovanie cien hovorov a služieb. Vďaka tomu si zákazníci mohli dopriať viac minút, správ či dát, čo sa prejavilo v silnom náraste prevádzky. Výsledkom je stabilný priemerný výnos na zákazníka (ARPU), ktoré oproti minulému roku ostáva na približne rovnakej úrovni 19 eur, pričom v jeho skladbe sa výrazne zvyšuje podiel nehlasových služieb. Textové správy, dátové služby, širokopásmový internet i služby mobilného obsahu, t.j. celkové nehlasové služby tvoria už 20-percentný podiel na ARPU, zatiaľ čo vlani to bolo o dva percentuálne body menej.

Naša spoločnosť má za sebou tri štvrťroky v náročnej hospodárskej situácii, počas ktorých sme pokračovali v posilňovaní kvality zákazníckej štruktúry. V súčasnosti už 60 percent bázy patrí do segmentu zmluvných zákazníkov a len v treťom štvrťroku tohto roka sme uzatvorili takmer 150 tisíc zákazníckych zmlúv. Lojalitu našich zákazníkov potvrdzuje aj celkové množstvo obnovených zmlúv, ktoré je medziročne vyššie ako v rovnakom období minulého roka. Aj v tomto čase rozvíjame našu segmentovanú ponuku flexibilných služieb – či už nový druh programov Podľa seba alebo týždňové či víkendové balíčky sa stretávajú s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Zároveň majú všetci zákazníci k dispozícii čoraz nižšie ceny hovorov a služieb – medziročne sa priemerná cena minúty odchádzajúceho hovoru znížila až o 15 percent – a tie sa premietajú do ich celkovej zvyšujúcej sa prevádzky, pričom priemerne zákazník T-Mobile prevolal až 125 minút mesačne. Verím, že aj vo vianočnom období ponúkneme našim zákazníkom atraktívnu ponuku s množstvom zaujímavých benefitov a celkovo ukončíme náročný rok 2009 úspešne,“ uviedol generálny riaditeľ T-Mobile Slovensko Milan Vašina.

Optická sieť T-Comu je už aj v Martine a Žiari nad Hronom

Magio internet Optik s rýchlosťou do 80 Mbit/s a digitálnu televíziu Magio Optik si už môžu užívať aj obyvatelia v Martine na sídlisku Košúty a v Žiari nad Hronom v mestskej časti Pod Donátom. Najmodernejšia optická sieť od T-Comu tak už pokrýva vyše 275 000 domácností v 14 mestách Slovenska.

K zvýšeniu počtu domácností s možnosťou využívať optiku do domu (FTTH) prispelo aj rozšírenie pokrytia v Banskej Bystrici na sídlisku Fončorda. Okrem týchto troch miest je optická sieť T-Comu dostupná aj v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Poprade, Prešove, Senici, Stupave, Trenčíne, vo Zvolene, v Žiline a vo vybraných developerských projektoch mimo týchto miest.

V roku 2009 plánuje T-Com spustiť predaj služieb na optickej sieti aj v ďalších lokalitách a mestách. Celkovo investuje T-Com do budovania optickej siete typu FTTx v rokoch 2007 až 2009 sumu takmer 66,4 milióna € (2 miliardy Sk).

Konference Radiokomunikace 2009

V dnech 4.–6. listopadu se v příjemném prostředí Domu kultury DUKLA v Pardubicích uskutečnila již tradiční konference Radiokomunikace 2009, která je určena pro širší technickou veřejnou. Cílem konference je informovat o nových trendech v technologiích, sítích, systémech a službách v oblasti radiokomunikací. Program zahrnoval dosavadní zkušenosti a nové aspekty digitálního rozhlasu a televize, mobilních služeb a dalších aplikací radiokomunikačních technologií v dopravě, průmyslu a dalších odvětvích. K dalším zajímavým tématům patřily aspekty regulace, spotřební elektronika, měření a elektronické součástky.

Konferenci organizovala vzdělávací agentura UNIT spol. s r.o. s odbornou garancí Ing. Pavla Gregory. Partnery letošní konference byly společnosti ROHDE & SCHWARZ – Praha s.r.o. a TELEKO, s.r.o. Příbram. Zajímavostí konference byla odměřovací tyč, která přednášejícím ukazovala, kolik času jim ještě zbývá, aby nepřekročily vymezený časový interval 45 minut. Tato nezvyklá pomůcka významně přispěla k dodržování časového harmonogramu a tím k hladkému průběhu konference.

Na úvod všechny účastníky konference, včetně zahraničních účastníků ze Slovenska, přivítala Blanka Tomíšková (UNIT) a Ing. Pavel Gregora, který první den moderoval. První den konference byly přednášky věnovány problematice digitalizace televizního a rozhlasového vysílání. Dopolední blok přednášek zahájil Ing. Dušan Líška CSc., – Další vývoj DVB systému a poté následovali Ing. Martin Knejfl (CET 21) – HDTV – provozní zkušenosti, Ing. Michal Vlk (ČVUT FEL) – Koncové stupně digitálních vysílačů, Václav Mocek – Technické zajímavosti ve spotřební elektronice. V odpoledním bloku vystoupili Ing. Karel Fliegel a Ing. František Rund, Ph.D., (ČVUT FEL) s přednáškou – Aktuální trendy ve velkoplošném zobrazování a prostorovém zvuku, Ing. Jaroslava Nováková (ČTÚ) – Rozhlasové vysílání – postup k digitalizaci, Ing. Tomáš Řapek (TELEKO, s.r.o. Příbram) – Novinky ve vysílání DAB a DMB ve světě a RNDr. Pavel Foretník (Radio Haná s.r.o., Olomouc) – HD rádio v pásmu VKV/FM.

Druhý a třetí den konference byly přednášky věnovány aplikacím radiokomunikačních technologií. V dopoledním bloku druhého dne, který moderoval Ing. Richard Ryvola, vystoupili doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (ČVUT FEL) s přednáškami Systém mobilní komunikace pro dlouhodobou evoluci LTE/SAE a Alternativní systém širokopásmové rádiové komunikace WiMAX, Ing. Jan Slavík – Technologie CDMA2000 – prostředek pro mobilní sítě 3G a Ing. Otto Vodvářka (ROHDE & SCHWARZ – Praha s.r.o.) – Měřicí přístroje současné rádiové laboratoře. V odpoledním bloku, který moderoval Ing. Jan Slavík, vystoupili prof. Ing. František Vejražka, CSc. CVUT FEL – Systémy GNSS a jejich aktuální stav, Ing. Petr Zeman (ČTÚ) – Aktuality v radiokomunikacích, Dr. Ing. Petr Vítek (Česká televize) – Novinky z EBU, Ing. Jiří Macek (ČTÚ) – Zařízení krátkého dosahu z pohledu regulátora a Jan Čermák – Měření kmitočtu a času – kousek historie.

Poslední den vystoupili prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (ČVUT FEL) – Moderní elektronické součástky pro radiokomunikace, Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (VUT Brno, Ústav radioelektroniky) – Primární radiolokátory od teorie k praxi, Dr. Petr Kužel (Fyzikální ústav AV CR) – Úvod do terahertzové technologie a prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (VUT Brno, Ústav radioelektroniky) Experimentální družice na VUT Brno. Třetí den moderoval opět Ing. Pavel Gregora, který se na závěr se všemi srdečně rozloučil.

Samsung i8000 Omnia II konečně přichází na trh

Společnost Sunnysoft, specialista na oblast mobilních řešení, kapesních počítačů, smartphonů a GPS navigací, mezi prvními dnes uvádí letošní hit sezóny na český trh, a sice komunikátor Samsung i8000 Omnia II se systémem Windows Mobile 6.5 Professional. Kapesní počítač nabízí nejmodernější technologie, špičkovou zábavu a řadu nových funkcí, které mohou zájemci dokonce otestovat ve všech kamenných prodejnách Sunnysoft v Praze a Brně.

Nástupce velmi úspěšného modelu Samsung Omnia i900 přináší ty nejmodernější technologie a špičkovou výbavu. Spojuje vysoce výkonný obsah, stylový design, zábavu, ale i dynamické multimediální zážitky. Je vybaven operačním systémem Windows Mobile 6.5 Professional (Windows Phone) a navíc se pyšní uživatelským rozhraním TouchWiz 2, které je patentované přímo společností Samsung.

Díky operačnímu systému Windows Mobile 6.5 Professional, který nabízí prostor pro mnoho užitečných programů, si každý uživatel může optimálně navolit požadované funkce. Každého jistě potěší sada Microsoft Office s nejčastěji využívanými programy Word, Excel a PowerPoint. Odesílání a přijímání e-mailů je možné prostřednictvím Outlooku.

Klíčovým prvkem Samsungu i8000 Omnia II Rose Black je její displej. Omnia přichází s největším AMOLED displejem na trhu s úhlopříčkou 3,7 palců a rozlišením 480 × 800 pixelů. Dotykový displej používá odporovou dotykovou vrstvu. Na tomto jedinečném displeji si lze vychutnat nekonvertované filmy ve formátech DivX a XviD.

Samsung i8000 Omnia II nabízí také velmi kvalitní 5MPx CMOS fotoaparát, vybavený nejnovějšími funkcemi jako je automatické zaostřování (AF), diodový blesk, audiovizuální záznam s rozlišení 720 × 480 a dále systémy pro detekci obličeje a úsměvu nebo režim auto-panorama.

Samsung i8000 Omnia II se pyšní vylepšeným uživatelským rozhraním TouchWiz 2, které navíc podporuje 3D grafiku. To je hlavně využito u multimediálního přehrávače 3D Media Gate, dále u 3D map a v neposlední řadě také u interaktivních 3D her. Funkce „přetahování ikon“ je samozřejmostí.

Samsung nabízí 2 GB prostoru pro uživatelská data s možností rozšíření paměti přes microSDHC slot.

Srdcem Samsung i8000 Omnia II je svižný procesor s taktem 800 MHz, což je další vylepšení oproti její předchůdkyni. To eliminuje dlouhé prodlevy u jednotlivých úkonů, zajišťuje velmi rychlou odezvu celého systému a celkově příjemnou a pohodlnou práci se zařízením.

Samsung i8000 Omnia II podporuje různé navigační a vyhledávací funkce, takže uživatelé mohou snadno zjistit svou polohu všude, kam je jejich práce nebo osobní život přivede. U přenosů dat Samsung přichystal všechny nejmodernější technologie. Komunikovat lze ve všech 4 pásmech GSM i pásmu UMTS. Datové přenosy zahrnují EDGE a GPRS třídy 10 v sítích GSM a HSDPA/HSUPA v sítích UMTS. Nechybí samozřejmě ani WiFi a Bluetooth 2.0. Tento skvělý multimediální a pracovní komunikátor je zabalen do atraktivního kabátu a s tloušťkou pouhých 12 mm skvěle padne do ruky či kapsy.

OK – OPTICKÉ KOMUNIKACE 2009

Tradiční, již téměř každoroční konference Optické komunikace, konané od r. 1976, byla v letošním roce zaměřena na problematiku „Světlo v přístupu a přístup ke světlu“, především pak zaměřená k tématům FTTH, celooptické sítě – State of Art, současné i budoucí problémy transportních sítí, optika a multimedia. Konference pořádaná firmou Action M Agency, pod záštitou České a Slovenské společnosti pro fotoniku, Katedrou radioelektroniky FEL ČVUT v Praze, se konala 22.–23. října v hotelu Olympik Praha.

Bylo předneseno 30 odborných příspěvků, uskutečnily tři vzdělávací sekce pro začínající odborníky v této profesi, proběhla zajímavá a vzrušená panelová diskuse a součástí konference byla výstava 15 firem s odborným zaměřením na vláknovou optiku. Součástí konference bylo vydání sborníku na CD, který je možné doobjednat u výše uvedené společnosti a sborník – podklady pro vzdělávací sekci.

V úvodu byly nastíněny cíle konference – informovat účastníky o současném stavu vývoje optických komunikačních systémů z hlediska dostupných technologií a systémových řešení a tím podpořit další rozvoj optických komunikací v České republice. Za dominantní otázku lze považovat, jak rychle se bude postupovat v optickém řešení „poslední míle, tedy last mile“, až k uživateli, tedy zejména optické přístupové sítě FTTH a tak vytvořit dostatečně široký komunikační kanál vyhovující všem požadavkům běžného uživatele tak, aby jeho potřeby nebyly omezovány vlastním přenosem dat. Jestliže současná doba je charakteristická elektrooptickou a obrácenou konverzí, do budoucna je možné počítat s čistě optickými vstupy.

V úvodní přednášce na téma Optické přístupové sítě z pohledu dominantního operátora, kterou přednesl Jiří Králík z Telefónica O2, byly nastíněny současné omezené možnosti technologií ADSL a VDSL a pozitivní možnosti PON a GPON technologií. Bylo shledáno, že přechod z měděných vodičů na optiku do budoucna je nevyhnutelný. Pro velkého operátora se velmi výhodně jeví technologie GPON.

Příspěvek Miroslava Zajíčka z VŠE Praha o unbundligu, tedy zpřístupnění účastnického vedení, v optických sítích rozpoutal „žhavou“ diskuzi. Poslední přednáška prvního bloku prezentovaná Janem Broučkem PROFiber Networking, detailně zhodnotila topologie, technologie a ideologie sítí FTTH.

Ve druhém přednáškovém bloku, věnovaném rovněž přístupovým sítím, byly naznačeny nové možnosti technologií v těchto sítích, použití POF (polymerových vláken), mechanických spojek, WDM – PON produktů, možnosti řešení aktivní části sítí až po nový přenosový bezvláknový systém FSO s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s.

Součástí prvního dne byla i výstava firem, zúčastnily se: 3M Česko, Atlantis Datacom, Bel Stewart, Fibre Professional, LG-Nortel, MICOS, MIKROKOM, OFS Fitel Deutschland GmbH, PROFiber Netwotrking, PROFIcomms, Raycom, RLC Praha, SQS Vláknová optika, TELEFON, VNT Nachrichtentechnik.

Třetí blok nastínil možnosti DROP kabelů v přístupových sítích, funkčních optických rozváděčů (ODF) 3. generace, měření OSNR v DWDM s ROADMem, měření parametrů optických prvků WDM systémů a příspěvek o přípravě trasy a moderní optické přenosy v transportní síti.

Závěrečné dvě přednášky byly zaměřeny na monitorování reálné úrovně SLA v transportních sítích a širokoúhlý pohled na broadband v ČR.

Citovaná poslední přednáška prvního dne od Antona Kuchára z ÚFE AV ČR, byla i před vstupem do panelové diskuze na téma „Optika a broadband v ČR v r. 2009 – skoro tma v přístupu“, kterou výše jmenovaný vedl. Členové panelu dále byli: Zdeněk Brabec, FEL ČVUT, Jan Brouček, PROFiber Networking s.r.o., Marek Ebert, ČTÚ, František Hesoun, MPO a Radomír Šenkýř, nezávislý konzultant. Po úvodních příspěvcích k této problematice, se diskuse soustředila na legislativní problémy výstavby těchto sítí a nejvíce „zaměstnaným“ byl pan Marek Ebert z ČTÚ. V závěru bohaté diskuse, přislíbil, že ČTÚ do roku připraví podklady k této problematice. Diskuse pokračovala dále i po ukončení panelu v předsálí, při skleničce výborného moravského vína a malého občerstvení.

Druhý den konference byl rozdělen (jak již několik let tradicí) na dvě části – pokračování odborných přednášek a na vzdělávací sekci. Vzdělávací sekce měla tato témata:

  • Opakování z optiky – Otakar Wilfert, VUT FEKT Brno
  • Metody modulace a zpracování signálů u optických telekomunikačních systémů – Leoš Boháč, ČVUT FEL Praha
  • Měření v PON sítích – Ivo David, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Po přednáškách následovala diskuse. V přednáškovém sále odezněly myšlenky nad tématy – WDM planární optoelektronický polymerový přijímač, planární selektivní optická odbočnice, optické konverze, mikrorezonátory pro senzory a komunikace, optické aplikace v průmyslu, měření vláknově optického senzoru a inteligentní řešení datového centra.

Konference OK byla jako tradičně profesionálně řízena agenturou Action M Agency, v čele s výkonnou ředitelkou Milenou Zeithamlovou, které patří dík za organizaci. Setkání „přátel“ optiky – OK, bylo přínosné a účastníky vysoce kladně hodnoceno.

Termín OK pro příští rok byl stanoven na 21.–22. října 2010. Zbylé CD-sborník z OK možno doobjednat na adrese www.action-m.com.

Miloslav Filka, člen výboru konference OK