Rychlý nárůst registrací domén CZ

Dne 23. října 2007 sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ, zaevidovalo registraci 10 000. domény CZ od spuštění nového registračního systému FRED (Free Registry for ENUM and Domain). V současnosti tedy sdružení eviduje více než 348 000 registrovaných domén CZ. Prvních deset tisíc domén v novém registračním systému je výjimečnou událostí také proto, že byly registrovány ve velmi krátkém čase, během pouhých 22 dnů od jeho spuštění 1. října 2007.

Podle Ondřeje Filipa, výkonného ředitele sdružení CZ.NIC, hlavním důvodem nárůstu počtu registrací nových domén je, že se spuštěním nového registračního systému došlo zároveň i k výraznému snížení ceny, na které určitě čekala řada zákazníků. Výrazně přispělo také zjednodušení registračního procesu, a tím i snadnější získání nových doménových adres.

Přechod na nový registrační systém znamenal především zvýšení efektivity registru, zjednodušení registrací a správy domén CZ a podstatně nižší náklady na jeho provoz. Systém FRED je velmi výkonný a efektivní. Podle výsledků zátěžových testů by například bez problému zvládl spravovat i registr generických domén COM, který je s více než 65 miliony registrovaných domén největším registrem domén na světě. FRED byl uvolněn jako open source software pod licencí GNU GPL (General Public License). Zájemci mají možnost získat tento systém na internetové adrese http://fred.nic.cz. Software mohou volně používat, modifikovat a dále šířit.

Samozřejmě růst tempa registrací hlásí i jednotliví registrátoři, např. společnost IGNUM, akreditovaný registrátor domén a poskytovatel hostingových služeb v České republice, velký nárůst zájmu o registraci internetové domény CZ potvrzuje a uvádí, že za první tři týdny října nově zaregistrovala více než 2000 domén CZ. Významný nárůst počtu registrovaných domén CZ přičítá především snížení velkoobchodní ceny správcem národní domény CZ.

Počátkem října společnost IGNUM přešla na nový registrační systém CZ.NIC a na snížení velkoobchodní ceny reagovala zlevněním registrací. Nová cena roční registrace domény CZ pro běžného zákazníka je 285 Kč (dříve 498 Kč), zákazníci s množstevní slevou zaplatí 265 Kč (dříve 475 Kč) a cena registrací pro partnery IGNUM činí 230 Kč (dříve 440 Kč). Cena za prodloužení platnosti domény na další rok je totožná s cenou za první registraci (všechny ceny jsou uvedeny bez 19% DPH).

S novými podmínkami IGNUM získává také nové partnery, které láká na zajímavý partnerský program spočívající nejen v nízké ceně za registraci, ale také v nabídce služeb i přehledném uživatelském rozhraní pro správu domén. V nedávně době společnost IGNUM uzavřela partnerství například se společnostmi CZI, Datac a ABF, které do správy IGNUM převedly celkem 571 domén CZ.

Služba „domena.cz“ eviduje přes 35 000 zákazníků, pro které spravuje IGNUM více než 93 000 domén. Kromě téměř 63 500 domén CZ také 16 000 generických domén (COM, INFO, NET, BIZ a ORG), přes 9 300 domén EU a více než 4 800 dalších evropských a světových domén. Od 1. 4. 2007 do 21. 10. 2007 bylo zaregistrováno celkem 43 928 nových domén CZ a z tohoto počtu je téměř 34 % ve správě společnosti IGNUM. Průměrný měsíční přírůstek v tomto období byl 2236 domén, tj. 72 registrací denně.

Akademie Cisco na Institutu informatiky

Vzdělávací program Cisco Networking Academy vznikl v roce 1997. Je založen na partnerství společnosti Cisco s nejrůznějšími vzdělávacími, obchodními, státními a občanskými organizacemi po celém světě. Školicí program využívá e-learningu a spočívá v kombinaci webových a instruktorských školení spolu s praxí v laboratorním prostředí. Cílem je naučit studenty navrhovat, vytvářet a udržovat počítačové sítě. Z více než 10 000 akademií ve 165 zemích celého světa již vyšly více než dva miliony absolventů.

Dne 22. října 2007 byla slavnostně otevřena lokální Cisco networking akademie na Institutu informatiky – Vyšší odborné škole, s.r.o., v pražských Nových Butovicích. Institut informatiky tak rozšíří rodinu 62 akademií Cisco, ve kterých v současné době studuje více než 4200 studentů a které napomáhají již osm let ke zvyšování odborné úrovně studentů v oblasti síťových technologií na středních a vysokých školách na území České republiky.

Institut informatiky – VOŠ, s.r.o., založený společností Syntea software group, a. s., si klade za cíl především dlouhodobě přispívat ke kultivaci prostředí v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) a zároveň zvyšovat profesní kvalifikaci absolventů i zkušených pracovníků v této sféře. Působit začal v prostorách Střední školy technické HMP v Nových Butovicích a jednu ze základních priorit vidí ve spolupráci s vedoucími společnostmi trhu ICT. Záměrem zřizovatele Institutu je vybudovat na území hlavního města Prahy areál „vzdělávacího a inovačního centra a vědecko-technologického inkubátoru“. K tomuto účelu chce vybudovat i nové prostory, přičemž zahájení výstavby předpokládá do dvou let.

Institut informatiky zahájil činnost „Lokální akademie Cisco“, spočívající v systému prohloubení výuky v rámci certifikovaného programu přední společnosti v oblasti síťových technologií. Statut Local Cisco Networking Academy získává ta vzdělávací instituce, která zabezpečí vhodné výukové prostředí, proškolí lektory a začlení kurzy programu Cisco Networking Academy pro vzdělávání studentů do svého vlastního školního studijního programu. Institut informatiky je první soukromou vyšší odbornou školou, která tento statut získala a počínaje letním semestrem 2007 zahájila výuku.

V loňském roce se Institut informatiky s projektem „IIVOS Mobile Learning Initiative“ úspěšně zúčastnil také soutěže o udělení grantu společnosti HP. Grantem získané produkty významně ovlivnily formu výuky, a to nejen odborných předmětů.

Ministerstvo vnitra podporuje svobodný software

Společnost pro výzkum a podporu Open Source (OSS Alliance) získala záštitu Ministerstva vnitra České republiky, které ocenilo přínos svobodného softwaru při růstu efektivity a snižování nákladů informačních technologií ve státní sféře. Díky tomu může navázat na dřívější spolupráci s Ministerstvem informatiky ČR, jehož agenda byla převedena právě pod MVČR.

Záštita ministerstva vnitra je pro Allianci velice důležitá a potvrzuje záměr České republiky podporovat využívání „svobodného softwaru“ (open-source) ve státní správě. ČR tak následuje politiku Evropské unie, která podporu open-source softwaru vyslovila přijetím dokumentů doporučujících využití tohoto softwaru ve státní správě.

Podle náměstka ministra vnitra pro informatiku Zdeňka Zajíčka ministerstvo vnímá rostoucí zájem veřejné správy o využívání open-source technologií, a proto sleduje a váží si aktivit OSS Alliance. Svobodný software může velkým dílem přispět k úsilí správních orgánů o růst efektivity a snižování nákladů. Dále uvedl, že oblast open-source softwaru a otevřených řešení považuje za vhodný směr současného i budoucího využívání ICT ve veřejné správě, a to jak vzhledem k rozvoji e-governmentu, tak i k modernizaci veřejné správy vůbec. Ministerstvo je připraveno návrhům OSS Alliance věnovat pozornost a v této oblasti s ní spolupracovat.

OSS Alliance získala rovněž podporu Českého helsinského výboru, který působí jako nevládní nezisková organizace pro lidská práva. Výbor vznikl v roce 1988 s cílem sledovat dodržování a porušování lidských práv v tehdejší ČSSR. Skupina třiceti lidí pod vedením profesora Jiřího Hájka navázala na činnost Charty 77, která se věnovala nezákonným a absurdním praktikám, jimiž se komunistický režim vyznačoval. Český helsinský výbor ocenil rozmanitou činnost OSS Alliance pro obce, neziskový sektor a další subjekty.

Cílem občanského sdružení OSS Alliance je pomáhat při přechodu na tzv. svobodný software, tedy počítačové programy s veřejně přístupným zdrojovým kódem. Využívání svobodného softwaru podporuje jak ve státní správě a samosprávě, tak i v soukromém sektoru, a spolupracuje přitom s českou i světovou open-source komunitou.

TDP-Ontrack nabízí znalecké posudky

Společnost TDP-Ontrack, která je českou a slovenskou pobočkou přední světové firmy v oblasti záchrany dat Kroll Ontrack, nabízí zcela novou službu – vypracování znaleckého posudku v případech, že počítačová data byla úmyslně poškozena, existuje podezření, že je někdo zneužil či zničil, nebo se uživatel cítí vážně poškozen a hodlá řešit utrpěnou škodu v rámci pojištění.

Standardní postup je takový, že znalecký posudek vypracovává zkušený soudní znalec jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR a zapsaný v registru znalců. Zájemce objednává službu přímo u znalce a hradí dohodnutou cenu. Společnost TDP-Ontrack zpravidla dává k dispozici podklad, jehož zpracování je pro každé médium (HDD, CD, DVD, flash karta a klíč, floppy disk) zpoplatněno částkou 1000 Kč (bez DPH). U složitějších případů, jako jsou například disková pole nebo analýza širších souvislostí z hlediska počítačové kriminality, může být cena vyšší, záleží přitom na časové náročnosti a pracnosti vyhotovení posudku. Cena je vždy sdělena předem a je závazná.

Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack, uvedl, že si uvědomují, jak drahocenný je čas jejich zákazníků, a tak jim umožňují vyplnit a potvrdit formulář objednávky znaleckého posudku přímo u nich ve firmě a nabízejí také zajištění veškeré logistiky – předání zařízení a podkladů znalci i následné vyzvednutí a doručení zákazníkovi.

Standardní doba na zpracování znaleckého posudku je 3–4 pracovní dny. Službu lze objednat také v režimu Express, kdy je posudek zpracován nejpozději následující pracovní den, a to s příplatkem 100 % základní ceny. Za zajištění logistických operací se účtuje poplatek 300 Kč (bez DPH). V případech, kdy se zájemce rozhodne obrátit na znalce přímo, a dokonce i bez vypracovaného posudku, předá společnost TDP-Ontrack kontakt na znalce, s nímž lze dohodnout termín i cenu individuálně. Je však třeba počítat s tím, že znalec zpravidla do své služby zahrne většinou nutné posouzení média odbornou laboratoří.

Pražská laboratoř společnosti TDP-Ontrack, která provádí až 18 záchran denně (tento počet narůstá v době extrémních veder, povodní apod.) a dosahuje úspěšnosti přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultra-čistých komor je vybavena deseti poloautomatickými pracovišti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniaturními hardwarovými komponenty a identifikaci poruch, rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních softwarových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné světové laboratoře.

TDP-Ontrack zahájila aktivity na českém a slovenském trhu v září 2004. Jádrem nové firmy se stala původní divize záchrany dat společnosti TDP, která působí na trhu od roku 1994, a získala právní subjektivitu. Úzká spolupráce mezi společnostmi TDP a Kroll Ontrack probíhá na základě licenční smlouvy a detailní smlouvy o spolupráci.

Servery Sun se čtyřjádrovými procesory Intel

Společnost Sun Microsystems představila své první čtyřjádrové systémy x64 (x86, 64 bitů) včetně nejmenšího serveru x64 se čtyřmi procesorovými paticemi na světě. Servery Sun Fire X4450 a Sun Fire X4150 se čtyřjádrovými procesory Intel Xeon umožňují zákazníkům řešit problémy např. v datovém centru tím, že nabízejí větší výkon, vyšší hustotu zástavby a lepší energetickou účinnost oproti v současnosti běžně používaným serverům. Pokud jde o softwarové vybavení, u obou serverů si zákazníci mohou vybrat z operačních systémů Solaris, Windows, Linux a využít virtualizační software VMware, což jim dává velkou flexibilitu pro provozování široké řady aplikací.

Server Sun Fire X4450 se čtyřjádrovým procesorem Intel Xeon řady 7300 je prvním systémem se čtyřmi paticemi pro čtyřjádrové procesory v provedení pro zabudování do skříně o výšce modulu 2U na trhu od velkého mezinárodního výrobce počítačů. Z hlediska výkonu, hustoty zástavby a energetické efektivity se řadí k nejlepším čtyřpaticovým serverům x64. Nabízí velmi vysoký výpočetní výkon a paměťovou kapacitu při podstatném snížení spotřeby energie, což v praxi znamená také nižší výdaje za energii a chlazení.

Server Sun Fire X4150 se čtyřjádrovým procesorem Intel Xeon řady 5300 je 1U systém se dvěma paticemi a až dvojnásobnou kapacitou paměti proti konkurenčním serverům. S více než jedním terabajtem kapacity vysoce výkonných interních disků představuje server Sun Fire X4150 ideální řešení pro databáze a další diskově náročné aplikace.

Podle Patricka Gelsingera, senior viceprezidenta a ředitele Digital Enterprise Group společnosti Intel, přestože aliance Sunu a Intelu netrvá ještě ani rok, už přinesla výsledky, například modulární systém Sun Blade 6000 nebo právě představené servery Sun Fire. Sun rychlým tempem rozšiřuje svoji řadu systémů založených na architektuře Intel. Daří se mu to z velké části díky systémovým inovacím a kreativitě jeho techniků při práci s procesory Intel Xeon.

V konstrukci serverů Sun Fire X4450 a Sun Fire X4150 jsou uplatněny vylepšené principy sdíleného šasi, což poskytuje maximální výpočetní hustotu, vynikající úložnou kapacitu, integrovanou správu systému, zabudovanou podporu virtualizace a ochranu investic. Nová konstrukce šasi, optimalizovaná pro efektivní chlazení a napájení, nabízí špičkovou energetickou účinnost a výkon v malém provedení.

Servery Sun Fire X4450 a Sun Fire X4150 už ve svých datových centrech začali testovat a implementovat první zákazníci, například Univerzita východního Michiganu nebo Technická univerzita Mnichov. Server Sun Fire X4150 je již k dispozici za cenu od 2995 dolarů a Sun Fire X4450 měl být dostupný od konce října s cenou začínající na 8895 dolarech.

SAS a Teradata – data jako strategické aktivum

SAS, přední společnost v oblasti softwaru a služeb pro obchodní zpravodajství a analýzu, a Teradata Corporation, globální špička v segmentu datových skladů pro velké firmy, oznámily strategické partnerství s cílem předložit zákazníkům to nejlepší, co každá ze společností nabízí. Dosáhnout toho chtějí těsnější integrací příslušných produktů obou firem a koordinací marketingových, prodejních a servisních činností.

Toto partnerství dvou dřívějších konkurentů je významnou událostí na poli obchodní analýzy a ukládání dat v podnicích. SAS a Teradata vnímají poptávku po optimalizaci zpracování a využití dat, a společně nabízejí firmám možnost efektivnějšího využití dat jako strategického obchodního aktiva. Kvalitní systém analýzy uvnitř podnikové databáze je klíčovým vývojovým stupněm, který slibuje zvýšení efektivity a účinnosti řešení obchodní analýzy. Omezí pohyb dat a zvýší výkon databází – informační technologie díky tomu budou schopny lépe reagovat na potřeby v oblasti podpory managementu při tvorbě obchodních rozhodnutí.

V rámci podpory nedávno oznámené iniciativy SAS In-Database umožní nově vzniklé partnerství podnikům provozovat a optimalizovat klíčové aspekty řešení SAS a analytických procesů uvnitř databázového systému Teradata. Zákazníci budou moci využít možností a analytických funkcí řešení SAS ve spojení se základním paralelním zpracováním, které je vlastní architektuře Teradata. Společný vývojový program dále znamená optimalizaci vybraných řešení SAS zaměřených na finanční služby a maloobchod technologií společnosti Teradata.

Protože objem dat zpracovávaných v podnicích neustále roste, přední firmy investují značné prostředky do analytických řešení napříč celou svou strukturou – od zákaznických informací a marketing přes dodávkový řetězec a rizika, až po finance, IT a provoz – aby získaly konkurenční výhodu. Spolupráce se společností SAS a Teradata otevře nové možnosti pro stávající a nové zákazníky, kteří budou mít zájem o využití výkonných řešení a analytických nástrojů společnosti SAS v rámci špičkového databázového systému společnosti Teradata.

Schopnost technologie společnosti Teradata zvládat agregaci, zpracování a třídění dat i při velkých objemech dat vytváří vynikající prostředí pro datovou integraci, obchodní zpravodajství a analytické funkce řešení SAS. Tyto technologie jsou základem analytických řešení zaměřených na konkrétní obchodní problematiku. Jejich využitím budou např. organizace, které se zabývají finančními službami, lépe schopny analyzovat zneužití kreditních karet; maloobchodním společnostem umožní zlepšit systémy doplňování zboží a lépe spravovat skladové zásoby; výrobci budou moci rychleji identifikovat výrobní problémy a zabránit nákladnému stahování produktů.

Společnosti SAS a Teradata vytvořily také tzv. Center of Excellence (COE). Tento specializovaný společný tým architektů řešení a technických konzultantů pomůže zákazníkům dosáhnout vyššího výkonu a získat další funkce jejich stávající i budoucí infrastruktury IT. Obě společnosti dále založí společnou skupinu, která bude poskytovat zákaznické poradenství na exekutivní úrovni a postará se o zpětnou vazbu, budoucí směřování a stanovení návazných integračních priorit.