-sat-, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Evropská komise zveřejnila v květnu Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který se zaměřuje na výsledky dosažené členskými státy v oblasti digitalizace. Index vychází z dat z roku 2017 a 2018 a posuzuje pokrok jehož členské státy dosáhly v oblasti digitalizace v kapitolách Konektivita, Lidský kapitál, Využívání internetových služeb, Integrace digitálních technologií a Digitální veřejné služby.

Více v časopise…