Autor článku: Ing. Petr Kabilka, MICOS spol. s r.o., Telekomunikace 2015-06.

Úkolem distribučního bodu v poslední míli je propojení páteřního vedení (Feeder-Access Network, F-AN) s distribučním vedením (Distributon-Access Network, D-AN). V případě zástavby rodinných domů, kde se uvažuje v objektu jedna nebo dvě bytové jednotky, může se D-AN vedení považovat za účastnické vedení (User-Access network U-AN)

Více v časopise…