Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-01.

Je zajímavé a pozoruhodné zároveň, jak často se opakují jevy v různých oblastech lidského konání, včetně našeho oboru, ať jej již nazýváme „telekomunikacemi“ (jak to například důsledně činí ve svých dokumentech Evropská komise), „elektronickými komunikacemi“ či jinak. Vybavuji si například svůj článek z roku 2002 USA se ubírají širokopásmově, Česko zatím veseloherně • Poznámka na okraj senátního návrhu zákona o širokopásmových telekomunikacích.
Dovolil jsem si v něm hned v úvodu napsat:
„Americký senátor Ernest Hollings, předseda vlivného senátního Výboru pro obchod, předložil návrh zákona o širokopásmových telekomunikacích („Broadband Telecommunications Act“). Nový zákon má pomoci při financování činnosti těch poskytovatelů a přepravců širokopásmových služeb, kteří najdou způsob, jak je dovést do venkovských oblastí a tam, kde panuje nedostatek vhodných komunikačních infrastruktur (kromě jiného do menších měst a vesnic a do univerzit).

Tento už patnáct let starý článek mne napadl nedávno, když jsem v rámci řady prohlášení našich vládních představitelů o cenách mobilních dat zaznamenal názor důležitého politika, že to jsou operátoři, „kteří zavinili velké zpoždění při zavádění sítí nové generace“. Protože vyznávám zásadu „budiž slyšena i druhá strana“, pokusím se na tento svérázný názor, které jsem vyslechl v pořadu televize veřejné služby, podívat z oné druhé strany, byť ji nezastupuji, nebráním a její postupy nechci obhajovat.

Více v časopise…