Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-01.

Způsoby budování optických sítí v poslední míli jsou různé, ale není jich nekonečně mnoho. Mezi ty levnější patří výstavba pomocí závěsných kabelů, nebo vedení po fasádách. Výstavba pomocí závěsných kabelů je populární například ve skandinávských zemích kde výstavbu provádí především energetické firmy na své vlastní vedení. Fasádní řešení je zase oblíbené v zemích jako Španělsko a Belgie. Obě tyto varianty jsou v České republice brány jako okrajové. Energetické firmy na své sloupy telekomunikační operátory nepustí a vlastní výstavbou se nezabývají. Jediné převěsy, které můžeme v ČR vidět jsou mezi panelovými domy a ty jsou z velké části úřady brány jako dočasné řešení a povolují se s podmínkou umístění do země v horizontu 5 až 10 roků. Fasádní řešení naráží kromě úřadů samotných i na majitele objektů.

Nezbývá než nové optické kabely pokládat do země. I zde máme několik variant, jak k výstavbě přistoupit. Praxe z minulých let určila směr, kterým se výstavba ubírá. Ustupuje se od kabelů přímo položených do země z mnoha nepraktických důvodů, jako jsou komplikace při výstavbě samotné, nebo následná zranitelnost kabelů. Nastupuje éra plastových chrániček v podobě mikrotrubičkových systémů. Systém jednoduchý pro výstavbu umožňující následné zafukování kabelů, dle různých konfigurací. Systém, kde za rozumnou cenu, můžeme dát do země mnoho rezerv do budoucna.

Více v časopise…