Autor článku: Ing. Václav Křepelka, Ph.D. – ČVTSS – FITCE CZ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02.

EMC, tedy elektromagnetická kompatibilita či chcete-li slučitelnost je definována jako schopnost elektrických spotřebičů, zařízení a instalací pracovat uspokojivě ve svém elektromagnetickém prostředí, aniž by samy způsobovaly nepřípustné elektromagnetické rušení čehokoli v tomto prostředí. Samozřejmě v prvním přiblížení si každý představí silová vedení proti sdělovacím. Ovšem i samotné přeslechy mezi jednotlivými vedeními by měly být zahrnuty mezi tyto jevy, byť se jedná spíše vlivy elektrostatické. Jestliže tedy dnes mohou být využívány tato vedení donedávna naprosto nepředstavitelnými přenosovými rychlostmi, tak je to zajištěno velmi promyšleným potlačením těchto jevů za uplatnění nejnovějších technologií.

Více v časopise…