Autor článku: Tomáš Látal, Telekomunikace 2011-03.

V minulém díle jsme se dozvěděli o službách L2, které můžeme nabízet v síti založené na IP/MPLS. Zabývali jsme se službami L2, které využívají technologii Ethernet. Také jsme se dozvěděli o rozdělení ethernetových služeb podle organizace Metro Ethernet Forum a přiřadili k jednotlivým definicím odpovídající služby na úrovni technologie IP/MPLS.

V tomto článku se zaměříme na možnosti využití služeb L2 typu „multipoint to multipoint“, neboli na simulaci funkce běžné lokální ethernetové sítě (LAN) pomocí sítě telekomunikačního nebo internetového operátora využívajícího technologii IP/MPLS. Seznámíme se s možnostmi využití služby Virtual Private LAN Service, která odpovídá definici E-LAN organizace Metro Ethernet Forum.

Více v časopise…