Autor článku: Zdeněk Vaníček, Telekomunikace 2011-03.

Vláda předložila 5. května 2011 Poslanecké sněmovně vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Více v časopise…