Autor článku: Radomír Šenkýř, Telekomunikace 2010-06

Prudký rozvoj technologií používaných v sítích elektronických komunikací a legislativní postup demonopolizace poskytování telefonních služeb přináší nové možnosti a využití tradičních metod směrování provozu. Jejich vhodné použití předpokládá existenci konkurenčního tržního prostředí a souvisí rovněž s topologií sítí. Donedávna přísně hierarchické struktury telefonních sítí umožňovaly poměrně jednoduché postupy a správu spojení mezi jednotlivými prvky sítě a souvisejícího směrování provozu. Historické účely variantního směrování, které se začalo užívat od samotných počátků automatického spojování telefonních hovorů, byly aplikovány pro lepší využití kapacit v jediné síti. Důležité bylo i zvýšení její spolehlivosti. Stejné principy však umožňují získat další výhody a příležitosti v současném liberalizovaném prostředí heterogenních telekomunikačních sítí.

Více v časopise…