Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2011-05.

Konferenci pořádaly již tradičně společně Česká vědeckotechnická společnost spojů (ČVTSS) a Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES). Netradiční byl pouze termín jejího konání. Původní, obvykle červnový termín konání konference musel být zrušen kvůli tehdejší stávce dopravních odborů, konané ve stejném termínu. Péčí pořadatelů se však podařilo konferenci uskutečnit v náhradním termínu, ve dnech 26.–27. října, a mimochodem také v období, kdy si připomíná 35. výročí svého vzniku VÚS Banská Bystrica. Výběr odborných témat a vysoká úroveň přednesených příspěvků upoutaly širokou odbornou veřejnost a vyvolaly k některým tématům rozsáhlou diskusi. Konference se konala v sídle ČSVTS, na Novotného lávce 5 v Praze 1. V následujícím článku bychom chtěli čtenářům přiblížit výběr z prezentovaných a posluchači často diskutovaných témat.

Více v časopise…