RENESANCE KANDELÁBRU
První číslo našeho magazínu vás vítá, (holt s mírným zpožděním) v roce 2018. Určitě jste zaznamenali tiskovou zprávu českého T- MOBILE o zásadním rozhodnutí, masivně investovat do optických sítí v České republice, podobně jako již několik let na Slovensku. Jsem velice rád, že výkonný ředitel Branimir Maric poskytl našemu časopisu rozhovor, jak vidí nejen vlastní investice T-MOBILE ČR, ale podělil se i o zkušenosti ve výstavbě sítí na Slovensku a v dalších zemích.
V tomto čísle přinášíme aktuální informace z únorové konference FTTH Council ve španělské Valencii. Stručně řečeno, jak se zvyšují požadavky na rychlost a kvalitu sítí nových generací, tak se úměrně tomu rozvíjí trh s FTTx produkty. To má samozřejmě také dopad na nedostatečné výrobní kapacity kabeloven, na nedostatek skleněného vlákna, a na druhé straně to má pozitivní dopady na poptávku celého telekomunikačního síťového sektoru. Významný tlak je na snižování cen budování sítí a všeho co k tomu přísluší. Proto se hledají nová, levnější řešení. Možnosti existují. Budování síťové infrastruktury za využití stávajících prvků ulic, silnoproudých nadzemních vedení, budov, povrchových kolektorů, atd. Do popředí se proto vracejí pro nás tak jednoduché věci jako jsou sloupy veřejného osvětlení nebo samotné chodníky. Pozor, stávají se z nich velmi cenná a strategická aktiva. Celá Evropská Unie již mnoho let mluví o digitální Evropě, o digitální společnosti a o tom, jak předběhneme USA. Přijímají se různé strategie, plány a legislativní doporučení, ale vesměs je to v teoretické rovině. V členských zemích je to pak na vládní úrovni uděláno tak, „aby se vlci nežrali a koza zůstala celá“. Kdy, se u nás konečně najde osvícený-pragmatický úředník, který spolu s telekomunikačním průmyslem stanoví a uzákoní taková opatření, která opravdu tomu, co chce EU a nakonec i my, reálně a rychle pomohou. Zjednodušená a urychlená stavební administrativa, jasně definované priority výstavby a modernizace prostorových norem a vstřícnost municipalit ke skutečnému růstu regionů.
Ve Valencii jsme se několikrát setkali s požadavky na jednoduchá podzemní FTTx řešení. Zejména v chodnících, max. 30–40 cm pod povrchem, s flexibilním propojováním a odbočováním, samozřejmě s požadovanou pevností a krytím IP 68. Další zase hledali nová řešení pro sloupy veřejného osvětlení, které by mohly mít ve své patě ukončení vlákna pro napojení 5G mini-stanic. V porovnání se současnou sítí LTE přinese další generace mnohem vyšší přenosovou rychlost. Zatímco u LTE hovoříme o několika set megabitech, u 5G se pohybujeme v gigabitech. To bude znamenat mnohem hustší výstavbu základnových stanic a dalších expandérů. A k tomu se hodí právě zmíněné pouliční osvětlení. Když si k tomu ještě přidáme přídavné jméno „SMART“, pak je jasné, že tzv. kandelábr se dostává po mnoha desetiletích opět na scénu. Takový SMART kandelábr, může v sobě integrovat mnoho nových a potřebných prvků. Kromě osvětlení může zajišťovat:
1. optickou přípojku, 2. zásuvku a technologii pro nabíjení elektromobilů, 3. tím i platební systém, 4. kamerový bezpečnostní a dopravní systém, 5. sledovací systém parkování kolem sloupu, 6. 5G minisite, 7. wifi hotspot, 8. amplion veřejného rozhlasu, 9. SOS tlačítko pro přivolání pomoci, 10. Interaktivní displey pro navigaci turistů a venkovní reklamu, 11. čidla pro měření kvality ovzduší.
Jedná se o vyloženou totální renesanci sloupu, který před více než sty lety svítil plynovou lampou! Myslím si, že takových městských objektů určených k inovaci lze najít více. Jen bude muset být vůle něco změnit i na straně vlastníků těchto někdy zapomenutých a monopolně spravovaných věcí.

Svatoslav Novák