„Mám pro Vás nějaké dobré a špatné zprávy…“
Tak tedy nejdříve jednu špatnou. Někteří už asi víte, že balík 14 miliard Kč, určený na budování vysokorychlostních sítí internetu se smrskl nejméně o polovinu. Prostě už se nadá celý objem dotačních prostředků proinvestovat. To bylo zdůvodnění úředníků MPO pro rozhodnutí Monitorovacího výboru pro OP PIK. Tento důvod je potvrzen i sektorem. Osobně si myslím, že je to velká škoda (pro ČR skoro až ostuda), že se stát a sektor nedokázal dohodnout, a nenašel takový způsob umístění této podpory v rámci digitalizace republiky, který by byl nekonfliktní, neohrožující operátory ze strany budoucích sankcí za neplnění kritérií stanovených státem, a který by byl hlavně transparentní a konkurenčně neutrální. Už na samém počátku se měl použít „selský rozum“ a mělo se navrhnout několik možností jak evropské dotace využít. Jedním z nich mohl být program, který bych nazval „každá obec má svůj kabelovod“. Obce by tak mohly získat dotace na budování povrchových kolektorů, kabelovodů, chrániček, nadzemních rozvodných bodů, apod. A ty by pak mohly využívat operátoři za zvýhodněné nájmy, tedy v případě ekonomicky slabých oblastí. Nebo mohla být zvažována i speciální firma – akciová společnost, jejichž akcie by mohli omezeně nakupovat operátoři, ISP, oborové asociace. Tato společnost by se státní „zlatou akcií“ byla příjemcem evropských dotací a zajišťovala výstavbu pasivní infrastruktury. Avšak, tohle všechno by muselo být uděláno již před 3 lety. Vím, že po bitvě je každý generál, ale…
Tou dobrou zprávou je to, že v rámci Prioritní osy 4 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií, se částka 7,3 mld.Kč přesune do další kapitoly ICT a sdílené služby – datová centra. Cílem programu ICT a sdílené služby je podpora všech typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Takže evropské peníze snad zůstanou v podnikatelské sféře ICT. Je však třeba dát velký pozor na jiné státní rezorty, které mají na tyto peníze zálusk. Například Ministerstvo zemědělství na podporu zaostalých zemědělských oblastí nebo nám všem dobře známe Ministerstvo vnitra. A nebo se s nimi velmi dobře domluvit, tak aby byl cíl OPPIKu byl skutečně smysluplně naplněn.
Další dobrá a zajímavá zpráva. Na podzimním veletrhu GITEX v Dubaji, jsem zaregistroval zásadní transformaci telekomunikačních operátorů od poskytovatele hlasového či datového připojení ke společnostem poskytující ucelené služby privátním zákazníkům a státním institucím. Vůbec se neřeší telefony, tarify nebo objem dat. Ale můžete navštívit centrum pro SMART LIVING, centrum pro SMART ENVIROMENT, mohou vám pomoci se SMART ECONOMY, SMART MOBILITY a nebo s u nás známým SMART GOVERNMENT. Největší úspěch na GITEXu měla policie s motocyklem-dronem, který unesl i průměrného SMART policistu. Velmi propagovanou oblastí vystavovatelů byl tzv. SMART RETAIL, aplikace umožňující pohodlný a efektivní výběr zboží. Špatná zpráva je jen ta, že nakonec budete muset zaplatit…
Co mě však lehce rozesmutnělo, byla neúčast České republiky, která dle proklamací chce stoupat k vrcholu žebříčků nejmodernějších a nejkonkurenčnějších zemí světa. Byla vidět zastoupení zejména arabských zemí, není divu, veletrh byl v Arabských emirátech. Byly zde však další země jako Lotyšsko, Rumunsko, Holandsko, Maďarsko nebo dokonce i Sri Lanka… všechny nabízely investiční zázemí, vyspělé ICT a vzdělané občany.
Dobrá zpráva nakonec. Blíží se vánoce a Nový rok!
Proto vám všem přeji za celý tým našeho časopisu klid a pohodu (vše nakupte již teď přes eshopy) a hlavně pevné zdraví do dalšího roku 2018!

Šťastné a veselé!
Svatoslav Novák