Vážení čtenáři,
podle nové zprávy společnosti Grand View Research, Inc., se očekává, že celosvětový trh s optickými vlákny dosáhne do roku 2025 přes 9 miliard USD, tj. více než 225 mld.Kč. K tomu se přidává celý segment konektorů, spojek, rozvaděčů, nástrojů, měřící techniky a dalších doplňků. A dále pak vlastní realizační fáze projektování a výstavby. Avšak významně bude růst využití optiky v ne-telekomunikačních oblastech, jako je vojenský a letecký průmysl, v lékařských, železničních a dalších přidružených technologických aplikacích. Údajně půjde o další technologickou revoluci díky vláknu…  Sledujme další události na trhu sítí NGN:

… Americký prezident Donald Trump sdělil, že zlepšení dostupnosti vysokorychlostního připojení ve venkovských oblastech bude součástí jeho ambiciózního plánu infrastruktury ve výši jednoho trilionu dolarů, který předloží Kongresu a umožní malým městům zlepšit připojení a jejich ekonomický status. … Open Fiber je zřejmě vítězem druhého výběrového řízení na vysokorychlostní sítě v Itálii. Projekt se týká zavádění optických sítí v 3710 obcích v deseti italských regionech.

… Společnost Orange Poland plní svůj závazek na základě dohody s ministerstvem pro digitalizaci z března o připojení více než 4500 škol na internet (100Mbit/s) prostřednictvím infrastruktury s optickými vlákny do tří let.

…  Společnosti skupiny InfraCapital a Nokia vybraly společnosti, aby vybudovaly sítě FTTH v rámci projektu 1.1 POPC (Operační program Digital Poland). Společnosti skupiny InfraCapital / Nokia obdržely spolufinancování ve třinácti regionech, zejména v severním a středním Polsku. Síťová výstavba začne v létě.

… Vedoucí společnost TELECOM AUSTRIA na rakouském telekomunikačním trhu získává většinu  dotací na vysokorychlostní připojení.  Z rakouského širokopásmového dotačního programu Broadband Billion se dosud vynaložilo 204 milionů EUR.

…takto bych mohl přidávat další a další aktuality ze světa optických sítí. Všude se něco děje. Avšak  pootočte svůj pohled do našich „luhů a hájů“. Rozvoj sítí nové generace, tedy zejména FTTx se odehrává v České republice bez vlivu přijatých státních strategií, bez vlivu evropských dotací, bez skutečných ambicí vládnoucích politiků něco pro oblast všude-přítomného vysokorychlostního internetu udělat. Rozvoj sítí zajišťuje soukromý sektor operátorů vlastními silami, asi ne v takovém tempu jaký vidíme v některých zemích světa. Ale i tak je tomu dobře, protože čekat pouze na slíbené evropské dotace by naši zemi posunulo v žebříčku vysokorychlostního připojení na samý konec.  Přitom v mnoha zemích, právě jejich „osvícené“ vlády mohou urychlit rozvoj infrastruktury a významně tím podpořit rozvoj celé ekonomiky země. Ať už je to dotační politikou nebo dobře udělanými zákony pro výstavbu či daně.

Ronan Kelly: „Rychlost rozšiřování sítí a chuť investorů využívat optické sítě, ale závisí na politických opatřeních a regulaci. Ambiciózní politické cíle, stabilní a předvídatelné regulační prostředí podporující zavádění optických vláken hrají významnou úlohu při podpoře investic do optických sítí.“

Našemu časopisu se podařilo uskutečnit rozhovor s prezidentem FTTH Council Europe Ronanem Kellym, přečtěte si prosím jeho pohled na věc. Pohled tak trochu z Bruselu.

Jaká je však realita u nás…?

Svatoslav Novák