„Tak jsme se v tom minulém roce nějak zasekli…“
aneb rekapitulace roku 2015.

Vážení čtenáři elektronických TELEKOMUNIKACÍ,
nadešel opět čas hodnotit, posuzovat a plánovat. Rok 2015 utekl jako voda. Asi je to tím, když se něco děje a máme se čím zabývat, pak čas běží relativně rychleji.

Rok začínal očekáváním, že ICT průmysl se dočká opětovného nastartování projektů ve státní a veřejné správě. Většina evropských států začala realizovat projekty vyplývající z evropské strategie DIGITAL AGENDA 2020. U nás, po osmnácti měsíční přestávce, kdy se fakt nic v telekomunikacích a eGovernmentu moc nedělo, se vkládaly naděje do budování sítí nových generací, pokračování projektů v elektronizaci státní správy, do elektronické identity (eIDAS), která bude iniciovat nové obchodní příležitosti. Jaká však byla realita?

  1. Na prvním místě je třeba uvést velké zklamání z nekomunikativnosti Ministerstva vnitra odpovědného za elektronizaci státní správy s odborným sektorem a dílem i neschopností Ministerstva průmyslu urychleně připravit potřebné dokumenty a procesy pro zahájení výstavby sítí nové generace podporované evropskými 14 mld. Kč. Negativní perličkou na tomto „dortu“ pak byl prázdninový atak MV na MPO a zvůle sebrat jejich odpovědnosti a tyto připravované dotace na veřejné sítě. Skoro vše se nakonec podařilo vrátit zpět na původní „koleje“ MPO, ale přesto se celý projekt zpožďuje o více než půl roku. Je třeba zmínit významnou aktivitu oborových asociací z oblasti digitální ekonomiky, která tomu zásadně pomohla.
  2. Další zajímavou událostí a současně velkým otazníkem se stala zamýšlená existence nového státního podniku NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie). Od samého počátku, kdy se návrh objevil poprvé na veřejnosti, je NAKIT zastřen nejasnostmi, podezřeními a ne – transparencí. Zásadní záležitostí, která se týká IT trhu je problematika přímého zadávání veřejných zakázek (tzv. in-housing) bez výběrového řízení a obcházení zákona o veřejných zakázkách. Tato věc bude mít ještě velmi zajímavý vývoj…
  3. Je třeba zmínit významnou událost, která se v roce 2015 stala a má nadnárodní rozměr. Je to rozdělení společnosti O2 na dva subjekty. Síťový, technologický CETIN a obchodní O2. Toto dobrovolné rozhodnutí vlastníků společnosti není ve světě tak časté, aby nebyla zmíněna ve výčtu významných událostí.
  4. Evropská komise v květnu 2015 přijala Strategii EU pro jednotný digitální trh. Při této příležitosti navštívil místopředseda Evropské komise Andruse Ansipa Českou republiku 12. řijna 2015. Hlavním tématem návštěvy bylo vysvětlení, jaký potenciál pro české a evropské hospodářství představuje jednotný digitální trh. Místopředseda Evropské komise se setkal se zástupci digitálních firem i průmyslu, představiteli jejich profesních sdružení a také s ICT UNIÍ. Vlastní propagace jednotného digitálního trhu nebyla až takovou novinkou, ale poměrně důrazná kritika byla vznesena na naši úroveň eGovernmentu (předposlední místo v rámci unijních zemí).
  5. Rozsáhlé mediální diskuze ohledně evropských dotací do vysokorychlostních sítí způsobily velmi pozitivní věc, kterou je zvýšená investiční aktivita v budování optických, LTE a jiných hybridních sítí. Příkladem mohou být investice ve společnosti CETIN do sítí nové generace v technologii „Remote DSLAM“ k zajištění vysokorychlostního přístupu k Internetu na stávajících metalických přístupových sítích. Také oznámení dalších operátorů o zvýšených investicích do budování LTE sítí je velmi pozitivní pro uživatele mobilních technologií. Ani ISP firmy nezůstávají pozadu a „upgradují“ své WiFi sítě či budují nové FTTH sítě.

Věřím, že nový rok 2016 přinese konečně uklidnění a porozumění všech zúčastněných stran v projektu dotovaných sítí v tzv. bílých lokalitách. Nalezne se dohoda mezi všemi operátory, včetně ISP. Věřím, že MPO, ČTÚ a další státní organizace vyprodukují společně s operátory realistický Národní plán rozvoje sítí nové generace, logický Plán podpory a správné mapování bílých míst, čímž zajistí kýžené zahájení budování broadbandových sítí v ČR.

K tomu však potřebujeme kromě investic operátorů, evropských dotací, dostatečných výrobních a instalačních kapacit, kvalitních projektantů, přísně tolerantních stavebních úřadů,
hlavně pevné zdraví!

To vám všem přejí tvůrci časopisu TELEKOMUNIKACE!