Arogantní převzetí EU dotací do sítí…
Je mi to už skoro trapné psát opět úvodník na téma Podpora výstavby sítí nové generace, ale situace, která nastala v posledních týdnech, mě k tomu donutila. V našem časopisu jsme k tomuto tématu napsali mnoho stránek odborných textů. Jak pro oblast usnadnění výstavby, tzn. legislativní změny, které zlevní a urychlí výstavbu, tak pro oblast podpory výstavby, tzn. státní dotační podpora výstavby sítí v ekonomicky slabých oblastech, kde není patřičná dostupnost broadbandu. Poslední tištěné číslo TELEKOMUNIKACÍ, které vyšlo na počátku tohoto roku, se plně zabývalo právě touto tématikou. Co se vlastně přihodilo? V roce 2013 vláda schválila státní politiku DIGITÁLNÍ ČESKO, po ročním zpoždění díky pádu Nečasovi vlády se začalo na MPO pracovat na programu dotací do sítí (OP PIK), dále na Národním plánu rozvoje sítí nové generace, který definuje celý koncept podpory, Program podpory, atd. Stovky hodin odborníků pracovalo, jak na MPO, tak i v podnikatelském sektoru, zejména ve skupině ICT asociací. Princip dotací byl jednoduchý. Tam kde „indikativní mapa pokrytí sítí“ jednoznačně identifikuje lokalitu bez dostatečného připojení (bílé místo), stát (CzechInvest) vyhlásí výběrové řízení. Ten kdo na základě schválených principů zvítězí, ten bude mít za úkol oblast pokrýt vysokorychlostní sítí, která musí být otevřena dalším operátorům a technologicky splnit rychlost připojení. Předpokládá se i vklad vlastních investičních prostředků. Pokud EU plánuje podporu 14 mld. Kč, předpokládalo se, že operátoři vloží obdobnou sumu. Celkem tedy mohlo vstoupit 28 mld. Kč do budování nových sítí v ČR.
Jenže najednou z ničeho nic, Ministerstvo vnitra začalo kritizovat Národní plán a podalo svůj, ve kterém chce na své půdě zřídit národního koordinátora řídícího celý projekt, chce 6 mld. Kč pravděpodobně pro odštěpný závod České pošty, která prý začne budovat pasivní část sítí. Pokud bude národním koordinátorem, pak bude chtít řídit i zbývajících 8 mld. Kč. Ty mají být v gesci MPO a mají být určeny, dle dopisu ministra vnitra, na aktivní části nových sítí. (Asi nesprávné vyjádření…). Chtějí vybudovat Registr pasivní sítě, který má monitorovat sítě všech operátorů! Za cca 225 mil. Kč! Sítě chtějí budovat zejména z peněz státního rozpočtu, státních dluhopisů a samozřejmě v první fázi čerpat evropské dotace. Prý, MV při budování optických sítí dosáhne „jistou optimalizací“ nákladů ve výši mínus 20 %. Jak na to odborníci z MV přišli, to je mi opravdu záhadou. Zvláště když se všeobecně ví, jak státní správa je úsporná a efektivní… a o nově vzniklém korupčním prostředí ani nemluvím. Podle dokumentu MV, bude národní koordinátor vlastníkem nových sítí a bude se sám kontrolovat a regulovat. Tím dojde pravděpodobně k narušení konkurenčního prostředí v oblasti velkoobchodu.
Takže je zde opět období, kdy jisté osoby skrze státní a politické struktury chtějí spotřebovat evropské dotace na budování národního operátora ze státního podniku, kterému se tímto krátkodobě významně pomůže. Další vlády pak zase rozhodnou o jeho prodeji, protože nebude na jeho provoz. A tak se nám ten svět točí dál a dál…
Co je však nejhorší na celé věci? Arogance státní moci, která se rozhodne otočit dvouletou přípravu těsně před zahájením čerpání připravených dotací úplně jiným směrem. Na sebe. A záměrně bez jakékoli veřejné konzultace s těmi, kteří trh elektronických komunikací vytvářejí.