Svatoslav Novák, vydavatel časopisu

„Příklady táhnou…“
Vážení čtenáři,
omlouvám se těm, kteří se nedívají na zprávy, nečtou noviny – tedy politickou část, těm, které z jakéhokoli důvodu nezajímá politika v naší zemi. Omlouvám se, protože některé mé úvodníky jsou o vztazích vlády k problematice telekomunikací či ICT. V dnešním případě se jedná opět o problematiku budování sítí nové generace (NGN) opravdově vysokorychlostního Internetu (troufám si uvést zkratku UFB neboli Ultra Fast Broadband).
V roce 2013 naše vláda schválila Digitální Česko, připojila se k unijní strategii Digitální agenda 2020 a chce dosáhnout stejných cílů, které si EU vytýčila. Již delší dobu se připravují mapy dostupnosti vysokorychlostního Internetu, také principy a pravidla přidělování dotací. Na konferencích slyšíme v podstatě stále stejné informace o vypracovávání různých dokumentů a o různých termínech. Co však vláda, potažmo MPO, jako odpovědné ministerstvo nedělá, je propagace a edukace „PROČ BY MĚL BÝT RYCHLÝ INTERNET VŠUDE V ČR“! To se bohužel neděje ani v jiných případech státního ICT, jako je eGovernment nebo elektronické zdravotnictví. (Poslední vládní osvěta probíhala před pár lety v rámci přechodu z analogového na digitální TV vysílání nebo propagace CZECH POINTů). Pouze média občas napíšou něco z vlastní iniciativy a způsobem jim vlastním. Je to možná chyba i odborných asociací, že se neumí spojit a za své vlastní zdroje realizovat PR, které bude současně „hozenou rukavicí“ odpovědným úředníkům. Zde se máme hodně co učit např. od německého BITKOMU.
Proč by lidé mimo velká města měli mít dostupný kvalitní Internet o rychlosti vyšší než 30 Mb/s?
Existují různé studie, které uvádějí makroekonomická data, na kterých demonstrují vliv Internetu a jeho rychlosti na HDP nebo zvýšení ročních příjmů domácností, apod. Jsou to však čísla, která jsou řemeslníkovi z Bruntálu v podstatě „ukradená“. Pokud se mu však ukáže možnost rozšíření jeho podnikání a většího záběru na jeho lokálním trhu díky novým aplikacím a službám na Internetu, tak se jeho zájem o vysokorychlostní připojení okamžitě projeví. Myslím si, že je nutné předkládat dobré příklady, jak využívat Internet – UFB pro klasické řemeslné obory, případně jak nově podnikat díky UFB.
Například: Konstruktér, žijící v obci Svatoslav, každé ráno velmi brzy vstává a jede autem nebo autobusem do Brna, do továrny, kde usedne za svůj počítač, na kterém tvoří svá díla. Zhltne oběd v „závodce“ a běží dál pracovat. Po třetí odpoledne sedne do auta nebo na autobus a jede zpět k rodině…
Mohlo by to být i jinak: Konstruktér, žijící v obci Svatoslav, každé ráno vstane, jde si na půl hodiny zaběhat v místním lese, spokojeně se nasnídá a jde pracovat do své pracovny vybavené počítačem, který je samozřejmě připojen na UFB. Začíná nejdříve pohovorem se svými kolegy přes videokonferenci, pak pracuje a odesílá jednotlivé návrhy svému vedoucímu. Případně si části výrobku tiskne na 3D tiskárně… Na oběd zajde do nové restaurace vzniklé díky požadavkům místních, kteří také pracují z domu. Po obědě pokračuje ve své práci. Pokud jsou úkoly toho dne splněny, vyřizuje si osobní administrativu, např. nový řidičský průkaz přes aplikaci Ministerstva dopravy. Má přece digitální identitu díky elektronickému občanskému průkazu. Když přijdou děti domů, manželka jim pomáhá s novou látkou na interaktivní tabuli. Děti napíšou úkoly a pošlou po sítí k vyhodnocení do školy. Konstruktér objedná na večer přes internetový obchod dovoz láhve dobrého červeného vína a nějaké třeba italské pochutiny. A také právě nový film přes svou IP TV… Na noc aktivuje bezpečnostní systém svého inteligentního domu…
Výsledkem není jen spokojenější a zdravější konstruktér, který nyní může pracovat i pro další firmu, ale on i firma ušetří za dopravu, za kancelář (stačí jen flexibilní prostor pro občasné schůzky…). Je jasné, že i životní prostředí si přijde na své.
Je strategickou chybou státu, že nemá dlouhodobě platnou politiku týkající se rozvoje okrajových regionů ČR. Mladí lidé z těchto míst odcházejí do měst, do škol a za prací. Ti dobří do zahraničí. Vrátí se vůbec někdy? Možná, že malé děti se budou těšit nazpět k babičkám, vždyť na vesnici budou mít možná mnohem rychlejší Internet než ve městech… 