Petr Beneš, šéfredaktor časopisu

Telekomunikace online

Poprvé od roku 1963 se časopis Telekomunikace představuje svým čtenářům pouze v elektronické podobě, online. Poslední léta se vyznačují technologickými novinkami právě v oblasti telekomunikací a informačních technologií, které mají neobyčejný vliv na vydavatelský průmysl. Pokles výnosů a snížení rozpočtů novin a časopisů vytváří dojem, že tištěná média jsou nemoderní a dokonce zastaralá. Mají vůbec tištěná média nějakou budoucnost ve světě, kde je již téměř všechno digitalizované?

Ke krizi v oblasti tištěných médií přispělo několik důležitých faktorů. Jejich náklad léta klesal a chování zákazníků se začalo rychle měnit s rostoucím používáním Internetu. Rozsah informací dostupných na Internetu a příležitost personalizovat příjem a využití zpráv a informací podle individuálních zájmů, spolu s možností získávat aktualizaci těchto zpráv třeba i několikrát za den dále přitahovalo zájem směrem k online médiím. Druhým kritickým faktorem je, že převážná většina online obsahu, podobně jako tyto stránky, je dostupná bezplatně. Zdroje jsou bezpočetné; od názorových blogů, až po online noviny a časopisy přizpůsobené uživatelům rozmanitých mobilních zařízení. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout, že změny v chování čtenářů jsou provázeny přesměrováním rozpočtů na inzerci z království tisku do domény online.

Odborná tištěná a online media tak budou nadále již kráčet společně. Bude třeba dalších nových technologií, aby bylo možné vše standardizovat a zjednodušovat. Odborné informace bude lepší objevovat prostřednictvím portálů a ne pomocí vyhledávačů. Nezapomeňme přitom však, že Kumránské svitky přežily tisíce let a knihy jsou zde stovky let. Nové technologie mohou dlouhodobě šířit digitální obsah, ale sebedokonalejší digitální paměť má konečnou životnost. A dokonce i cloudové technologie, které budou shromažďovat oblaka technických informací, jsou zranitelné vlivem výpadku elektrického napájení. Přesto není nic přirozenějšího než slovní spojení „telekomunikace online“.

Petr Beneš